Obsah

VÍTEJTE

Základní škola a Mateřská škola

T. G. Masaryka Krabčice,

příspěvková organizace

budova


Učební dokumenty:

ŠVP pro základní vzdělávání  "Škola v pohodě" (1. - 5 . ročník)

 

RODINNÁ ŠKOLA

Naše základní škola a mateřská škola společně realizují projekt s názvem Rodinná škola,registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010171, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu–školní asistent v mateřské škole, základní škole a školní družině
  • využití ICT ve vzdělávání žáků v základní škole a ve školní družině
  • projektové dny ve školní družině

Hlavními cíli projektujsou zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových kompetencícha zvýšení kvality odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Kontakt

Krabčice 86
411 87 Krabčice
Tel.: 416 84 50 18
Mail: zskrabcice@seznam.cz
IČO: 727 447 91

Zřizovatel

Obec Krabčice
IČO: 00 263 834
Rovné 67, Krabčice 411 87

 

Novinky

13.09.2019

Výsledky dotazníkového štření

Základní škola

Detail Aktuality

13.09.2019

Kroužek keramiky

- rozvržení kroužku

Detail Aktuality

02.09.2019

Kroužky 2019/2020

Následující kroužky probíhají od začátkuu října do konce května. Pokud se žák na kroužek přihlásí, může se odhlásit až následující pololetí. Žák může být při opakovaném porušení kázně z kroužku vyloučen.

Detail Aktuality

30.08.2019

Začátek školního roku

1. školní den - vyučování bude 1 vyučovací hodinu (do 8:45) - žáci se přivítají, seznámí se s rozvrhem hodin, dostanou učebnice, popovídají si o zážitcích z prázdnin... - školní družina je v provozu (od 6:30 do 16:00) - obědy jsou - v případě zájmu o oběd, je potřeba se k němu přihlásit do 8:00 u třídní učitelky 2. školní den - probíhá dle rozvrhu hodin jednotlivých tříd

Detail Aktuality

29.10.2019 - 30.10.2019

ZŠ - Podzimní prázdniny

.

Detail Kalendář akcí

Fotogalerie

18.09.2019

MŠ   -   Stravování

MŠ - Stravování

- Dětem chutná - Porce skvělé, které "jíme už očima"

Detail

16.09.2019

MŠ   -   Sportovní výlet na hřiště v Rovném

MŠ - Sportovní výlet na hřiště v Rovném

- seznámení s celým areálem, bezpečností při sportování - plnění sportovních disciplín - cvičení ve spolupráci s Českou obcí sokolskou - děti si do svých sešitů "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky" vylepily samolepky disciplín, které splnily - volné hry na dětském hřišti

Detail

12.09.2019

Svatba

Svatba

.

Detail