Obsah

 

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH

Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Krabčice

Škola je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec Krabčice a nachází se v obci Krabčice na úpatí bájné hory Říp,na rozhraní Ústeckého a Středočeského kraje.

Jsme prvostupňovou základní školou malotřídního typu se třemi třídami a spojenými ročníky dle počtu žáků. Maximální kapacita školy je 54 žáků. K naší škole patří také mateřská škola s jednou smíšenou třídou s maximální kapacitou 30 dětí.

Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Menší počet žáků ve třídách umožňuje častější kontakt a okamžitou zpětnou vazbu. Vychováváme žáky k samostatnosti, ohleduplnosti a odpovědnosti za výsledky své práce. Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola v pohodě“.

Součástí školy je prostorná zahrada, kterou žáci využívají k hodinám tělesné výchovy a v teplém počasí zde tráví velké přestávky. Důležitým prvkem výchovného procesu ve škole je školní družina, kde děti tráví hodně volného času. Pro naše žáky nabízíme i dostatek aktivit v zájmových kroužcích. Škola je zapojena do různých aktivit(Ovoce a mléko do škol, McDonalds Cup,Noc sAndersenem, Recyklohraní, Celé Česko čte dětem)a projektu spolufinancovaným Evropskou unií.

 

 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23

určen výhradně cizincům, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo speciální dlouhodobé vízum (D/VS/U)

K zápisu potřebujete:

- Potvrzení od lékaře

- Žádost o přijetí na webu školy

- Rodný list dítěte

- Kartičku pojišťovny

 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2022/23

určen výhradně cizincům, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo speciální dlouhodobé vízum (D/VS/U)

 

se uskuteční dne:

 8. 6. 2022 v budově ZŠ na adrese Krabčice 86

Od 12:00-15:00 hod

 

K zápisu potřebujete:

–          žádost o přijetí (na webu školy)

–          vízový štítek nebo razítko v pasu (dítěte a zákonného zástupce)

–          rodný list dítěte, je-li k dispozici

–          kartičku pojišťovny


Odklad školní docházky:

Je potřeba navštívit společně s dítětem Pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP), a to ještě před zápisem do 1.třídy. Pokud máte doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra (SPC), doložte ho u zápisu společně s žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání.

Spádová škola:

Jedná se o základní školu v místě trvalého pobytu dítěte. Tato škola je povinna dítěti umožnit nástup do 1.třídy. Dítě ale může nastoupit i do jiné než spádové školy. Vybraná škola však musí mít dostatečnou kapacitu pro jeho přijetí.

         

             Mgr. Jana Vaňková, ředitelka školy

 

 

29.04.2022

Zápis do 1.ročníku

Přidán seznam přijatých žáků do 1. ročníku

Detail

11.04.2022

Ředitelské volno

21.4.2022

Detail

11.04.2022

Zápis do MŠ

11.5.2022

Detail

11.04.2022

Uzavření MŠ - letní prázdniny

letní prázdniny

Detail

28.01.2022

Ceny stravného v MŠ platné od 1.2. 2022

Strávníci MŠ 3-6 let Přesnídávka: 9,- Oběd: 24,- (v případě odkladových dětí 25,-) Svačina: 9,- Celkem za celodenní stravné včetně pitného režimu: 42,-

Detail

Fotogalerie

MŠ   -   "Studánka bez vody"

MŠ - "Studánka bez vody"

- ekologický projekt "Studánky víly Rozárky" - rozpouštění různých materiálů - pohybové činnosti- nošení vody na hlavě - pokus s kancelářskými sponkami - čarování s červeným zelím "Kameny v řece" - obtékání kamínků jako řeka

MŠ   -   Sportovní den na hřišti

MŠ - Sportovní den na hřišti

- děti přenechaly školku svým novým kamarádům, kteří přišli k zápisu - využily fotbalové i dětské hřiště v Rovném hřiště