Obsah

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH

Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Krabčice

Škola je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec Krabčice a nachází se v obci Krabčice na úpatí bájné hory Říp,na rozhraní Ústeckého a Středočeského kraje.

Jsme prvostupňovou základní školou malotřídního typu se třemi třídami a spojenými ročníky dle počtu žáků. Maximální kapacita školy je 54 žáků. K naší škole patří také mateřská škola s jednou smíšenou třídou s maximální kapacitou 30 dětí.

Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Menší počet žáků ve třídách umožňuje častější kontakt a okamžitou zpětnou vazbu. Vychováváme žáky k samostatnosti, ohleduplnosti a odpovědnosti za výsledky své práce. Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola v pohodě“.

Součástí školy je prostorná zahrada, kterou žáci využívají k hodinám tělesné výchovy a v teplém počasí zde tráví velké přestávky. Důležitým prvkem výchovného procesu ve škole je školní družina, kde děti tráví hodně volného času. Pro naše žáky nabízíme i dostatek aktivit v zájmových kroužcích. Škola je zapojena do různých aktivit(Ovoce a mléko do škol, McDonalds Cup,Noc sAndersenem, Recyklohraní, Celé Česko čte dětem)a projektu spolufinancovaným Evropskou unií.

 

 

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A ŠKOLKY OD 8.1.2021.

Vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy. Od 8. 3. 2021 do 21. 3. 2021 bude probíhat výuka všech žáků distančním způsobem. Jsou povoleny osobní konzultace ve škole – jeden žák na jednoho pedagoga. Distanční vzdělávání na naší škole probíhá v souladu se zpracovaným manuálem, dle aktualizovaného rozvrhu, který najdete na stránkách školy. Online výuka bude probíhat prostřednictvím prostředí Teams v předem stanoveném čase, dále budou žákům zadávány úkoly, které se budou posílat vyučujícím ke kontrole dle možností žáků, tedy emailem, WhatsAppem tak, jak byli žáci zvyklí při minulé distanční výuce. Hodnocení bude probíhat jak formativním, tak sumativním způsobem. Výchovy budou zadávány pravidelně na týden prostřednictvím našich webových stránek a na jejich plnění bude dohlížet paní vychovatelka. Jakékoliv další dotazy směřujte k třídním učitelům. Kdo potřebuje vypůjčit notebook od školy, jsme Vám též k dispozici.
Mateřská škola bude také uzavřena, pro předškoláky je povinná distanční výuka, více informací na webu školy v sekci mateřská škola-distanční výuka. S dotazy ohledně MŠ se obracejte na email: mskrabcice@seznam.cz
Věřím, že vše společně zvládneme, přeji pevné zdraví a veselou mysl.
S pozdravem
Mgr. Jana Vaňková.

Den otevřených dveří

Z důvodů nepříznivé epidemiologické situace není možné uspořádat den otevřených dveří obvyklým způsobem. Proto Vám žáci 5.ročníku ve spolupráci s paní učitelkou natočili video o naší škole. 

https://www.youtube.com/watch?v=QVNi4iOuiB0

 

 

 

Novinky

02.03.2021

Informace k ošetřovnému - uzavření ZŠ a MŠ

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Detail Aktuality

27.02.2021

Krizové opatření vlády

Vláda na svém jednání rozhodla, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od příštího týdne uzavřou také mateřské školy, 1. a 2. ročníky základních škol.

Detail Aktuality

24.02.2021

Informace pro zákonné zástupce a zaměstnance školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

Detail Aktuality

23.02.2021

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době jarních prázdnin bude mateřská škola uzavřena

Detail Aktuality

01.04.2021 - 05.04.2021

Velikonoční prázdniny

.

Detail Kalendář akcí

Učební dokumenty:

ŠVP pro základní vzdělávání 

"Škola v pohodě" (1. - 5 . ročník)

Kontakt

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Krabčice, příspěvková organizace

Krabčice 86
411 87 Krabčice
Tel.: 416 845 018
email: zskrabcice@seznam.cz
IČO: 727 44 791

datová schránka: gqymtb9

Zřizovatel

Obec Krabčice
IČO: 00 263 834
Rovné 67, Krabčice 411 87

 

 

RODINNÁ ŠKOLA

Naše základní škola a mateřská škola společně realizují projekt s názvem Rodinná škola,registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010171, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu–školní asistent v mateřské škole, základní škole a školní družině
  • využití ICT ve vzdělávání žáků v základní škole a ve školní družině
  • projektové dny ve školní družině

Hlavními cíli projektujsou zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových kompetencícha zvýšení kvality odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Fotogalerie

23.02.2021

MŠ   -   Pokus x omyl

MŠ - Pokus x omyl

- "Veselá rukavice" - výroba CO2

Detail

22.02.2021

MŠ   -   "Pyžámkový karneval"

MŠ - "Pyžámkový karneval"

- zábava, hry, pohádka - občerstvení - tombola

Detail

28.01.2021

MŠ   -   "Sněhánky na naší zahradě"

MŠ - "Sněhánky na naší zahradě"

- konečně na kopci - tvoření ve sněhu - pozorování stop - naše krmítko

Detail