Menu
ZŠ a MŠ Krabčice

Zápis do MŠ

kjh                                                     

S sebou: rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku s podpisy obou rodičů, potvrzení od lékaře, souhlas se zpracováním osobních údajů a občanský průkaz zákonného zástupce

Rozhodnutí o přijetí:

Rodičům přijatých dětí nebudeme předávat "Rozhodnutí o přijetí " v písemné podobě. Postačující je zveřejnění na  webových stránkách a na vývěsní tabuli školy. Jestliže se proti přijetí neodvoláte, jste automaticky přijati.

Mgr. Jana Vaňková, ředitelka školy

Projekty