Obsah

 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

ns školní rok 2020/2021

 

 

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Krabčice, příspěvková organizace

 

Seznam dětí pod registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Krabčice, příspěvkové organizaci s účinností od 1. 9. 2020:

 

                                   Registrační číslo -     01

                                                                        02

                                                                        03

                                                                        04

                                                                        05

                                                                        06

                                                                        07

                                                                        08

                                                                        09

                                                                        10

                                                                       

                                                                       

                                                                                                                       

 

 

 

V Krabčicích dne 27. 5. 20 20                                                 …….…………………………………

                                                                                                            Mgr. Jana Doležalová

                                                                                                                 ředitelka školy


Zápis do mateřské školy

 

pro školní rok 2020/2021 již proběhl

 

 

 

 

K zápisu se dostaví jeden z rodičů s vyplněnou přihláškou, kterou si stáhnete na webových stánkách školy v záložce - zápis do mateřské školy, oba rodiče ji však podepíší.

 

Kromě výše uvedené přihlášky si k zápisu ještě přineste: rodný list, očkovací průkaz dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.

 

Přihláška do mateřské školy                 ke stažení zde

Čestné prohlášení o očkování dítěte   ke stažení zde

Očkovací kalendář                                  ke stažení zde

Desatero předškoláka                            ke stažení zde

Kritéria pro přijetí                                    ke stažení zde

Rozhodnutí o přijetí:

 

Rodičům přijatých dětí nebudeme předávat "Rozhodnutí o přijetí " v písemné podobě. Postačující je zveřejnění na  webových stránkách, jestliže se proti přijetí neodvoláte, jste automaticky přijati.

Zároveň od rodičů přijatých dětí potřebujeme, aby donesli všechny dokumenty, které dostali u zápisu, vyplněné a podepsané, do mateřské školy co nejdříve.