Obsah

Mateřská škola

Říkáme si " P O D Ř I P Á N C I "

Proč právě tak ?

Jsme mateřská škola v malebné krajině pod úpatím hory Říp.

K rozvíjení osobnosti a vzdělávání našich dětí máme ideální přírodní terén, který dává dětem možnosti přímého prožitku a kontaktu s přírodou.

MŠZ kroniky o založení

Statek č. 4 v Krabčicích pod Řípem byl téměř 200 let majetkem rodiny Sklenářovy. Dne 22.září 1928 se stal svědkem smutné události. Končí zde mladý život nadějné dcery Věry Zahálkové. Smutná událost dala vyrůst jedinečně krásnému dílu - mateřské škole.
 
Mladší sestra Věry Zahálkové, pohotová Kyti, uchystala smělý plán na památku své sestry vybudovat v Krabčicích útulek pro děti. Pro svůj záměr získala i zdrcenou matku Růženu Zahálkovou. Když jejich úmysl nabyl určitých forem, vyrostl projekt vyjímečný svým vkusem a účelností. Před jejich odjezdem do Itálie se stavba začíná. Rodinná tragedie se dovršuje - Kyti své myšlenky realizovány neuvidí - umírá. Matka Růžena Zahálková se vrací do Čech, aby uskutečnila její plán. Stavba je dokončena v létě roku 1930 a přilehlá zahrada v roce 1931. Zmíněná opatrovna byla myšlena pro děti od 1 do 6 let, pro pracující matky z Krabčic a z okolních vesnic Rovného a Vesce.

Současnost

Provoz mateřské školy nebyl nikdy přerušen ani změněn a využit k jiným účelům. Je tu neustále pro naše děti. Mateřská škola je jednotřídní smíšená škola pro děti od 3 do 6 let. V budově je prostorná herna, třída, hala, šatna, ložnice i kuchyň, ve které se vaří i pro žáky ze základní školy.

 

V mateřské škole pracují:

 • Ilona Parolková - vedoucí MŠ
 • Jitka Medáčková – učitelka
 • Jarmila Šimáčková – školnice

 

Vzděláváme děti  podle našeho Školního vzdělávacího programu " PODŘIPÁNCI"

Pro rodiče i širokou veřejnost připravujeme programy s předáváním dárků vyrobených dětmi. Jsou to vánoční oslavy, svátek matek, den dětí, rozloučení se školáky a vítání občánků podle potřeb OÚ.

Dle zájmu jsou děti zapojeny do sportovních akcí , do výtvarných soutěží, do společných akcí s žáky ZŠ i okolních MŠ.

Spolupracujeme s místními podnikateli a využíváme jejich nabídek, jak přímým prožitkem přiblížit pracovní profese.

Na MŠ je pravidelně prováděna logopedická prevence i náprava.

Zařazujeme ekologické projekty, projektové dny k plnění Minimálního preventivního programu pro děti.

Pracovnice se vzdělávají podle nových nabízených metodik a programů.

Novinky

22.08.2018

ŠKOLA V POHODĚ

Naše mateřská škola realizuje projekt s názvem ŠKOLA V POHODĚ, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001194, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Detail Aktuality

18.05.2018

Seznam dětí pod registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání

Seznam dětí pod registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Krabčice, příspěvkové organizaci s účinností od 1. 9. 2018:

Detail Aktuality

06.04.2018

Zápis k předškolnímu vzdělávání

č.j.: 9/2018 V Krabčicích dne 6. 4. 2018

Detail Aktuality

18.12.2017

UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN od 23.12.2017 do 2.1.2018

MŠ se otevírá 3.1.2018 Veselé a pohodové Vánoce, hodně zdraví a štěstí do nového roku 2018 Vám přejí děti a zaměstnanci MŠ Krabčice.

Detail Aktuality

Fotogalerie

28.06.2019

MŠ  -  "Pohár pro děti v restauraci Mánes"

MŠ - "Pohár pro děti v restauraci Mánes"

- děkujeme za pohár pro dětina závěr školního roku

Detail

26.06.2019

MŠ  -  "Stavitel města"

MŠ - "Stavitel města"

- děti se aktivně účastnily projektu pořádaného Malou technickou univerzitou

Detail

21.06.2019

MŠ  -  Besídka dětí s rozloučením s předškoláky

MŠ - Besídka dětí s rozloučením s předškoláky

- na zahradě MŠ proběhla besídka všech dětí v příjemné atmosféře za účasti hostů, zastupitelů OÚ a velkého množství rodičů dětí a jejich blízkých - děkujeme p.Mezrovi T.za přípravu a ozvučení celé besídky - děkujeme kulturní komisi za předání dárků pro děti a květin pro zaměstnance MŠ - děkujeme OÚ za zapůjčení lavic na zahradu - děkujeme rodičům za pomoc při úklidu po besídce

Detail

06.06.2019

MŠ  -  Výlet do ZOO v Ústí n/L

MŠ - Výlet do ZOO v Ústí n/L

- prohlídka - hry na hřišti - projížďka vláčkem

Detail

04.06.2019

MŠ  -  "Pohádkový den"

MŠ - "Pohádkový den"

- oslava Dne dětí - výroba a zdobení čepice pro Večerníčka - omalovánky Večerníčka - soutěže z pohádek - tanec, zábava, mlsání

Detail