Obsah

Říkáme si " P O D Ř I P Á N C I "

Proč právě tak ?

Jsme mateřská škola v malebné krajině pod úpatím hory Říp.

K rozvíjení osobnosti a vzdělávání našich dětí máme ideální přírodní terén, který dává dětem možnosti přímého prožitku a kontaktu s přírodou.

 

Vzděláváme děti  podle našeho Školního vzdělávacího programu " PODŘIPÁNCI"

Pro rodiče i širokou veřejnost připravujeme programy s předáváním dárků vyrobených dětmi. Jsou to vánoční oslavy, svátek matek, den dětí, rozloučení se školáky a vítání občánků podle potřeb OÚ.

Dle zájmu jsou děti zapojeny do sportovních akcí , do výtvarných soutěží, do společných akcí s žáky ZŠ i okolních MŠ.

Spolupracujeme s místními podnikateli a využíváme jejich nabídek, jak přímým prožitkem přiblížit pracovní profese.

Na MŠ je pravidelně prováděna logopedická prevence i náprava.

Zařazujeme ekologické projekty, projektové dny k plnění Minimálního preventivního programu pro děti.

Pracovnice se vzdělávají podle nových nabízených metodik a programů.

MŠZ kroniky o založení

Statek č. 4 v Krabčicích pod Řípem byl téměř 200 let majetkem rodiny Sklenářovy. Dne 22.září 1928 se stal svědkem smutné události. Končí zde mladý život nadějné dcery Věry Zahálkové. Smutná událost dala vyrůst jedinečně krásnému dílu - mateřské škole.
 
Mladší sestra Věry Zahálkové, pohotová Kyti, uchystala smělý plán na památku své sestry vybudovat v Krabčicích útulek pro děti. Pro svůj záměr získala i zdrcenou matku Růženu Zahálkovou. Když jejich úmysl nabyl určitých forem, vyrostl projekt vyjímečný svým vkusem a účelností. Před jejich odjezdem do Itálie se stavba začíná. Rodinná tragedie se dovršuje - Kyti své myšlenky realizovány neuvidí - umírá. Matka Růžena Zahálková se vrací do Čech, aby uskutečnila její plán. Stavba je dokončena v létě roku 1930 a přilehlá zahrada v roce 1931. Zmíněná opatrovna byla myšlena pro děti od 1 do 6 let, pro pracující matky z Krabčic a z okolních vesnic Rovného a Vesce.

Současnost

Provoz mateřské školy nebyl nikdy přerušen ani změněn a využit k jiným účelům. Je tu neustále pro naše děti. Mateřská škola je jednotřídní smíšená škola pro děti od 3 do 6 let. V budově je prostorná herna, třída, hala, šatna, ložnice i kuchyň, ve které se vaří i pro žáky ze základní školy.

 

 

 

 

Novinky

14.12.2020

MŠ - Vánoční nadílka v MŠ

- zpívání u stromečku - svačinka s vánočním cukrovím - nadílka a hry

Detail Kalendář akcí

17.12.2020

MŠ - Vánoční přání

- roznáška přání pro seniory Diakonie a Světa pro seniory

Detail Kalendář akcí

13.09.2019

Výsledky dotazníkového šetření

Mateřská škola

Detail Aktuality

22.08.2018

ŠKOLA V POHODĚ

Naše mateřská škola realizuje projekt s názvem ŠKOLA V POHODĚ, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001194, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Detail Aktuality

18.05.2018

Seznam dětí pod registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání

Seznam dětí pod registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Krabčice, příspěvkové organizaci s účinností od 1. 9. 2018:

Detail Aktuality

06.04.2018

Zápis k předškolnímu vzdělávání

č.j.: 9/2018 V Krabčicích dne 6. 4. 2018

Detail Aktuality

18.12.2017

UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN od 23.12.2017 do 2.1.2018

MŠ se otevírá 3.1.2018 Veselé a pohodové Vánoce, hodně zdraví a štěstí do nového roku 2018 Vám přejí děti a zaměstnanci MŠ Krabčice.

Detail Aktuality

20.11.2017

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ A TVOŘENÍ DĚTÍ A RODIČŮ SE NEKONÁ

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ A TVOŘENÍ DĚTÍ A RODIČŮ SE 23.11.2017 NEKONÁ Z DŮVODU NEMOCI DĚTÍ.

Detail Aktuality

01.11.2017

Výsledky vzdělávání svých dětí v rámci poradenského odpoledne

30.11. 2017 ve čvrtek od 13,00 hod. do 16,00 hod. se mohou rodiče informovat na výsledky vzdělávání svých dětí v rámci poradenského odpoledne.

Detail Aktuality

Fotogalerie

04.12.2020

MŠ   -   "Čertoviny v MŠ"

MŠ - "Čertoviny v MŠ"

- "Pekelnická pohádka" v našem divadle - pohodová svačinka - práce dětí

Detail

24.11.2020

MŠ   -   "Zdravé stravování"

MŠ - "Zdravé stravování"

- projektový den minimálního preventivního programu - vedení dětí ke zdravému životnímu stylu - uvědomění si důležitosti ochrany zdraví - zvládání hygienických návyků

Detail

04.11.2020

MŠ   -   "Dráčkování"

MŠ - "Dráčkování"

- dračí závody ve slalomu - hod na dračí sluji - výroba draků - citové emoce na obrázcích dětí i draků - pracovní listy - omalovánky

Detail

23.10.2020

MŠ   -   "Malý halloween"

MŠ - "Malý halloween"

- zábava pro děti, navíjení strašidel - omalovánky, tvoření strašidýlek, vymýšlení jmen - závody ve slalomu mezi dýněmi - manipulace s přírodninami - Získání "Zlatého poháru" - sladká odměna

Detail

19.10.2020

MŠ   -   "Jak se Křemílek a Vochomůrka radovali z podzimu"

MŠ - "Jak se Křemílek a Vochomůrka radovali z podzimu"

- ekologický projektový den - poslech pohádky - vycházka k lesu (dle počasí) - omalovánky - pracovní listy "Hledej dvojice" - pracovní listy "Jak Křemílek a Vochomůrka vařili šípkový čaj" - výroba dýňového strašidla - taneček při hudbě "Pohádky z mechu a kapradí"

Detail