Obsah

Mateřská škola

Říkáme si " P O D Ř I P Á N C I "

Proč právě tak ?

Jsme mateřská škola v malebné krajině pod úpatím hory Říp.

K rozvíjení osobnosti a vzdělávání našich dětí máme ideální přírodní terén, který dává dětem možnosti přímého prožitku a kontaktu s přírodou.

MŠZ kroniky o založení

Statek č. 4 v Krabčicích pod Řípem byl téměř 200 let majetkem rodiny Sklenářovy. Dne 22.září 1928 se stal svědkem smutné události. Končí zde mladý život nadějné dcery Věry Zahálkové. Smutná událost dala vyrůst jedinečně krásnému dílu - mateřské škole.
 
Mladší sestra Věry Zahálkové, pohotová Kyti, uchystala smělý plán na památku své sestry vybudovat v Krabčicích útulek pro děti. Pro svůj záměr získala i zdrcenou matku Růženu Zahálkovou. Když jejich úmysl nabyl určitých forem, vyrostl projekt vyjímečný svým vkusem a účelností. Před jejich odjezdem do Itálie se stavba začíná. Rodinná tragedie se dovršuje - Kyti své myšlenky realizovány neuvidí - umírá. Matka Růžena Zahálková se vrací do Čech, aby uskutečnila její plán. Stavba je dokončena v létě roku 1930 a přilehlá zahrada v roce 1931. Zmíněná opatrovna byla myšlena pro děti od 1 do 6 let, pro pracující matky z Krabčic a z okolních vesnic Rovného a Vesce.

Současnost

Provoz mateřské školy nebyl nikdy přerušen ani změněn a využit k jiným účelům. Je tu neustále pro naše děti. Mateřská škola je jednotřídní smíšená škola pro děti od 3 do 6 let. V budově je prostorná herna, třída, hala, šatna, ložnice i kuchyň, ve které se vaří i pro žáky ze základní školy.

 

V mateřské škole pracují:

 • Ilona Parolková - vedoucí MŠ
 • Jitka Medáčková – učitelka
 • Jarmila Šimáčková – školnice

 

Vzděláváme děti  podle našeho Školního vzdělávacího programu " PODŘIPÁNCI"

Pro rodiče i širokou veřejnost připravujeme programy s předáváním dárků vyrobených dětmi. Jsou to vánoční oslavy, svátek matek, den dětí, rozloučení se školáky a vítání občánků podle potřeb OÚ.

Dle zájmu jsou děti zapojeny do sportovních akcí , do výtvarných soutěží, do společných akcí s žáky ZŠ i okolních MŠ.

Spolupracujeme s místními podnikateli a využíváme jejich nabídek, jak přímým prožitkem přiblížit pracovní profese.

Na MŠ je pravidelně prováděna logopedická prevence i náprava.

Zařazujeme ekologické projekty, projektové dny k plnění Minimálního preventivního programu pro děti.

Pracovnice se vzdělávají podle nových nabízených metodik a programů.

Novinky

22.11.2019

MŠ - předplavecký výcvik

- výuka plavání formou her pro děti 5-6 leté - děti budou mít s sebou v podepsané igelitové tašce (podepsané plavky a ručník, koupací čepici s křestním jménem na čele) - MŠ zajistí mýdlo, svačinu a pitný režim

Detail Kalendář akcí

18.11.2019 - 22.11.2019

MŠ - "Dračí týden"

- perníkové zdobení - soutěže, vědomostní aktivity - pouštění draka

Detail Kalendář akcí

27.11.2019

MŠ - Zahájení vánoční výstavy v Diakonii

- děti přednesou pásmo básní a písní - prohlídka výrobků našich spoluobčanů - vedení dětí k lásce a úctě ke stáří

Detail Kalendář akcí

28.11.2019

MŠ - Poradenský den v MŠ

- dle zájmu rodičů - individuální podání výsledků o vzdělávání a chování dětí - další možná doporučení rodičům

Detail Kalendář akcí

29.11.2019

MŠ - předplavecký výcvik

- výuka plavání formou her pro děti 5-6 leté - děti budou mít s sebou v podepsané igelitové tašce (podepsané plavky a ručník, koupací čepici s křestním jménem na čele) - MŠ zajistí mýdlo, svačinu a pitný režim

Detail Kalendář akcí

13.09.2019

Výsledky dotazníkového šetření

Mateřská škola

Detail Aktuality

22.08.2018

ŠKOLA V POHODĚ

Naše mateřská škola realizuje projekt s názvem ŠKOLA V POHODĚ, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001194, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Detail Aktuality

18.05.2018

Seznam dětí pod registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání

Seznam dětí pod registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Krabčice, příspěvkové organizaci s účinností od 1. 9. 2018:

Detail Aktuality

06.04.2018

Zápis k předškolnímu vzdělávání

č.j.: 9/2018 V Krabčicích dne 6. 4. 2018

Detail Aktuality

18.12.2017

UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN od 23.12.2017 do 2.1.2018

MŠ se otevírá 3.1.2018 Veselé a pohodové Vánoce, hodně zdraví a štěstí do nového roku 2018 Vám přejí děti a zaměstnanci MŠ Krabčice.

Detail Aktuality

20.11.2017

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ A TVOŘENÍ DĚTÍ A RODIČŮ SE NEKONÁ

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ A TVOŘENÍ DĚTÍ A RODIČŮ SE 23.11.2017 NEKONÁ Z DŮVODU NEMOCI DĚTÍ.

Detail Aktuality

01.11.2017

Výsledky vzdělávání svých dětí v rámci poradenského odpoledne

30.11. 2017 ve čvrtek od 13,00 hod. do 16,00 hod. se mohou rodiče informovat na výsledky vzdělávání svých dětí v rámci poradenského odpoledne.

Detail Aktuality

Fotogalerie

19.11.2019

MŠ  -  "Dračí týden"

MŠ - "Dračí týden"

-poslech příběhu "Drak na stráni", jazyková hra - pozemská soutěž pro nelétající draky- běh, skok, hod - výroba draků - dekorativní zdobení - perníkové zdobení draků - skládání rozstříhaných draků,hledání rozdílů,labyrinty dokreslování chybějících částí, - Drak s počtem hvězd - početní představy - "Dračí barevné mašličky" - kresba podle posloupnosti - pouštění draků

Detail

13.11.2019

MŠ  -  projektový den "Zdravá strava"

MŠ - projektový den "Zdravá strava"

- formou pohádky "O princezně, která byla nemocná" - děti si dopolední svačinu připravily ze zdravých potravin

Detail

07.11.2019

MŠ  -  "Pyramida zdraví"

MŠ - "Pyramida zdraví"

- děkujeme rodičům za spolupráci při střádání obalů - děti poslouchaly příběh Zdravé Evičky a nemocného Péti - poslouchaly písně Zdravé 5 - hrály si hry s žetonky - "Žíznivá housenka, Mléčné výrobky,... do kruhu" - kreslily zdravou postavu, vybarvovaly omalovánky Zdravé 5

Detail

01.11.2019

MŠ  -  "Podzimní princezny a rytíři"

MŠ - "Podzimní princezny a rytíři"

- pozorování přírody - sběr listí, plodů, semen - podzimní dopis od rytířů a princezen - stavění domečků z přírodnin - pracovní listy "Podzimní listí a Kdo je navíc" - zdobení princeznovských korunek a rytířských mečů

Detail

29.10.2019

MŠ  - animační program Halloween

MŠ - animační program Halloween

- společná akce pro děti MŠ a ZŠ - zábava, tanec soutěže

Detail