Obsah

Mateřská škola

Říkáme si " P O D Ř I P Á N C I "

Proč právě tak ?

Jsme mateřská škola v malebné krajině pod úpatím hory Říp.

K rozvíjení osobnosti a vzdělávání našich dětí máme ideální přírodní terén, který dává dětem možnosti přímého prožitku a kontaktu s přírodou.

MŠZ kroniky o založení

Statek č. 4 v Krabčicích pod Řípem byl téměř 200 let majetkem rodiny Sklenářovy. Dne 22.září 1928 se stal svědkem smutné události. Končí zde mladý život nadějné dcery Věry Zahálkové. Smutná událost dala vyrůst jedinečně krásnému dílu - mateřské škole.
 
Mladší sestra Věry Zahálkové, pohotová Kyti, uchystala smělý plán na památku své sestry vybudovat v Krabčicích útulek pro děti. Pro svůj záměr získala i zdrcenou matku Růženu Zahálkovou. Když jejich úmysl nabyl určitých forem, vyrostl projekt vyjímečný svým vkusem a účelností. Před jejich odjezdem do Itálie se stavba začíná. Rodinná tragedie se dovršuje - Kyti své myšlenky realizovány neuvidí - umírá. Matka Růžena Zahálková se vrací do Čech, aby uskutečnila její plán. Stavba je dokončena v létě roku 1930 a přilehlá zahrada v roce 1931. Zmíněná opatrovna byla myšlena pro děti od 1 do 6 let, pro pracující matky z Krabčic a z okolních vesnic Rovného a Vesce.

Současnost

Provoz mateřské školy nebyl nikdy přerušen ani změněn a využit k jiným účelům. Je tu neustále pro naše děti. Mateřská škola je jednotřídní smíšená škola pro děti od 3 do 6 let. V budově je prostorná herna, třída, hala, šatna, ložnice i kuchyň, ve které se vaří i pro žáky ze základní školy.

 

V mateřské škole pracují:

 • Ilona Parolková - vedoucí MŠ
 • Jitka Medáčková – učitelka
 • Jarmila Šimáčková – školnice

 

Vzděláváme děti  podle našeho Školního vzdělávacího programu " PODŘIPÁNCI"

Pro rodiče i širokou veřejnost připravujeme programy s předáváním dárků vyrobených dětmi. Jsou to vánoční oslavy, svátek matek, den dětí, rozloučení se školáky a vítání občánků podle potřeb OÚ.

Dle zájmu jsou děti zapojeny do sportovních akcí , do výtvarných soutěží, do společných akcí s žáky ZŠ i okolních MŠ.

Spolupracujeme s místními podnikateli a využíváme jejich nabídek, jak přímým prožitkem přiblížit pracovní profese.

Na MŠ je pravidelně prováděna logopedická prevence i náprava.

Zařazujeme ekologické projekty, projektové dny k plnění Minimálního preventivního programu pro děti.

Pracovnice se vzdělávají podle nových nabízených metodik a programů.

Novinky

27.05.2019

MŠ - "Den s myslivci"

- děti půjdou do areálu myslivců - chata Diana - budou si opékat uzeninu - hledat poklad - seznámí se s plodinami, vypreparovanými zvířaty, jak se chovat v lese, ukázkou střelby

Detail Kalendář akcí

22.08.2018

ŠKOLA V POHODĚ

Naše mateřská škola realizuje projekt s názvem ŠKOLA V POHODĚ, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001194, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Detail Aktuality

18.05.2018

Seznam dětí pod registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání

Seznam dětí pod registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Krabčice, příspěvkové organizaci s účinností od 1. 9. 2018:

Detail Aktuality

06.04.2018

Zápis k předškolnímu vzdělávání

č.j.: 9/2018 V Krabčicích dne 6. 4. 2018

Detail Aktuality

Fotogalerie

23.05.2019

MŠ  -  ekologický projekt "Víla Mařinka"

MŠ - ekologický projekt "Víla Mařinka"

- z důvodu špatného počasí si děti vše užijí v přírodě jiný den - děti si připomněly stromy listnaté a jehličnaté - plody stromů - léčivé byliny, ochutnaly lipový čaj - hovořily o tom, co rostliny potřebují k životu - třídily předměty (patří x nepatří do přírody) - cvičily s říkankou Houba, Pampeliška - poslouchaly zaklínadlo pro víly a příběh "O Mařinkách" - individ. plnily úkoly v pracovních listech

Detail

13.05.2019

MŠ -  "Proč se Emil dlouho nemyl"

MŠ - "Proč se Emil dlouho nemyl"

- divadelní představení Lenčiny zpívánky - společná i pro děti 1. a 2. ročníku ZŠ

Detail

07.05.2019

MŠ  - "Jak naučit vajíčko plavat"

MŠ - "Jak naučit vajíčko plavat"

- děti sledovaly a vyzkoušely si pokus x omyl - reagovaly na otázky "Co se asi stane, když.."

Detail

30.04.2019

MŠ  -  "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"

MŠ - "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"

- spolupráce s Českou obcí sokolskou - děti plní celoroční aktivity, kde je provází Sokolík, kobylka Emilka, opička Hanička, ježeček Mareček, beruška Danuška

Detail

30.04.2019

MŠ  -  "Čarodějnické rojení s rodiči"

MŠ - "Čarodějnické rojení s rodiči"

- Děkujeme rodičům za účast, krásné převleky, bonbony a hlavně za čas, který se svými dětmi strávili v MŠ. - Děkujeme paní vedoucí ŠJ za milé a chutné občerstvení pro děti i rodiče - čarodějnické převleky a líčení - soutěže a plnění úkolů na stanovištích - občerstvení - hledání pokladu

Detail