Obsah

Novinky

 

Šťastné a veselé Vánoce,

pohodový rok 2020

přejí

děti a zaměstnanci MŠ Krabčice

Šťastné a veselé Vánoce

 


 

 

Vážení rodiče  - děkujeme!

 

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili v průběhu školního roku do sběru papíru a PET lahví.

 

Od ledna 2020 bohužel rušíme sběr papíru a PET lahví do odvolání.

 

Ceny papíru jsou v současnosti na nulové hodnotě. Papírny nemají o papír zájem.

Tuto informaci nám sdělil Kovošrot.

Z důvodu nízké ceny výkupu PET lahví rušíme prozatím I jejich sběr.

Je nám líto, vůbec nevíme, kdy se situace zlepší, ale dáme Vám včas vědět.

 


 

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE

V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN

UZAVŘENA

OD       23.12.2019   DO     3.1.2020

MŠ SE OTEVÍRÁ   6.1.2020

 

 


 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE

V ÚTERÝ 8.10. 2019 

UZAVŘENA

Z DŮVODU OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Z VÝŠE UVEDENÝCH DŮVODŮ NENÍ MOŽNÉ ZABEZPEČIT PROVOZ TAK, ABY BYLY SPLNĚNY HYGIENICKÉPODMÍNKY A PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ

 

 

 


 

UKÁZKOVÁ HODINA BASKETBALU

SE Z DŮVODU NEMOCI TRENÉRA PŘESUNE

NA 1. 10. 2019 V 10,00HODIN

 


 

Každé úterý v 8,40 hod.budou chodit předškoláci na jednu vyučovací hodinu do ZŠ

 -  příprava na povinné školní vyučování

 

 


 


Kroužek basketbalového cvičení

začne od 1.10.2019 každé úterý

od 15,00 do 15,45 hodin.

Zprávy

Výsledky dotazníkového šetření

Mateřská škola celý text

ostatní | 13. 9. 2019 | Autor:

ŠKOLA V POHODĚ

Naše mateřská škola realizuje projekt s názvem ŠKOLA V POHODĚ, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001194, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. celý text

ostatní | 22. 8. 2018 | Autor:

Seznam dětí pod registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání

Seznam dětí pod registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Krabčice, příspěvkové organizaci s účinností od 1. 9. 2018: celý text

ostatní | 18. 5. 2018 | Autor:

Zápis k předškolnímu vzdělávání

č.j.: 9/2018
V Krabčicích dne 6. 4. 2018 celý text

ostatní | 6. 4. 2018 | Autor:

UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN od 23.12.2017 do 2.1.2018

MŠ se otevírá 3.1.2018
Veselé a pohodové Vánoce, hodně zdraví a štěstí do nového roku 2018 Vám přejí děti a zaměstnanci MŠ Krabčice. celý text

ostatní | 18. 12. 2017 | Autor:

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ A TVOŘENÍ DĚTÍ A RODIČŮ SE NEKONÁ

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ A TVOŘENÍ DĚTÍ A RODIČŮ SE 23.11.2017 NEKONÁ Z DŮVODU NEMOCI DĚTÍ. celý text

ostatní | 20. 11. 2017 | Autor:

Výsledky vzdělávání svých dětí v rámci poradenského odpoledne

30.11. 2017 ve čvrtek od 13,00 hod. do 16,00 hod. se mohou rodiče informovat na výsledky vzdělávání svých dětí v rámci poradenského odpoledne. celý text

ostatní | 1. 11. 2017 | Autor: