Obsah

Novinky


MŠ Krabčice bude v době letních prázdnin uzavřena

 

od         7.7.2020     do     9.8.2020

MŠ se otevírá 10.8.2020

Uzavření bylo projednáno s Obcí krabčice

 

 


 

Vážení zákonní zástupci,

pokud se epidemoilogická situace nezmění v souvislosti s onemocněním COVID-19

otevíráme MŠ

25.5. 2020

 

Informace o obnovení provozu MŠ

 a jejích podmínkách

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

 

Do rizikové skupiny patří dítě, které

 • osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže nebo
 • pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

DOPORUČUJEME - DÁVEJTE K NÁM DĚTI, JEN KDYŽ JE TO  NUTNÉ

 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte s tímto vědomím.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Při prvním vstupu do MŠ

Předkládá zákonný zástupce dítěte tato prohlášení

 1. Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 2. Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Doprovod dítěte

 • Nevstupuje do budovy školy
 • Předá dítě  po změření bezkontaktním teploměrem zaměstnanci MŠ
 • Předá dítě v oblečení na zahradu, kde bude plněna většina aktivit
 • Současně předá v podepsané tašce oblečení do MŠ

Děti

 • Děti se přezují a převléknou
 • Ihned si musí každý důkladně (20 – 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem pod dohledem zaměstnance MŠ

Organizace pohybu osob před školou

 • Dodržování minimalizace shromažďování osob
 • Dodržování odstupů 2 metry (mimo doprovodu dítěte- členů společné domácnosti)

 

Aktivity v MŠ

 • Organizuje učitelka z větší části venku, ale jen v areálu MŠ

REŽIM DNE – lze dle situace upravit

6,15   -     8,30          hry na stanovištích, skupiny se prostřídají

8,30   -     9,00          hygiena, svačina

9,00   -   11,30          aktivity na zahradě MŠ – hudební, tělovýchovné, matematické,                    

                                                                                rozumové,  jazykové, výtvarné,          

                                                                                pracovní, volnočasové

                                                                                na stanovištích, skupiny se prostřídají       

11,30   -   12,00        hygiena, oběd

12,00   -   12,15        odchod dětí po obědě

12,15   -   13,30        odpočinek, klidové činnosti

13,30   -   14,00        hygiena, svačina

14,00   -   16,00        aktivity na zahradě MŠ, na stanovištích, skupiny se prostřídají

 

 

Podezření na možné příznaky COVID-19

 

Zaměstnanec si nepřevezme dítě:

 • Se zvýšenou teplotou
 • Kašlem
 • Jiným příznakem akutní infekce dýchacích cest

 

 

Pokud učitelka zjistí u dítěte některý z těchto příznaků:

 • Dítě umístí mimo dosah ostatních dětí
 • Kontaktuje zákonného zástupce k okamžitému vyzvednutí dítěte
 • Informuje spádovou hygienickou stanici
 • Ostatní děti umístí do jiné místnosti, změní se jejich aktivity na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte

 

 

Pokud se objeví příznaky u zaměstnance MŠ v průběhu práce:

 • Školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaném odstupu
 • Děti jsou umístěny do jiné místnosti, změní se jejich aktivity na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy

 

 


 

Kroužek basketbalového cvičení

začne od 1.10.2019 každé úterý

od 15,00 do 15,45 hodin.

Zprávy

Výsledky dotazníkového šetření

Mateřská škola celý text

ostatní | 13. 9. 2019 | Autor:

ŠKOLA V POHODĚ

Naše mateřská škola realizuje projekt s názvem ŠKOLA V POHODĚ, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001194, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. celý text

ostatní | 22. 8. 2018 | Autor:

Seznam dětí pod registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání

Seznam dětí pod registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Krabčice, příspěvkové organizaci s účinností od 1. 9. 2018: celý text

ostatní | 18. 5. 2018 | Autor:

Zápis k předškolnímu vzdělávání

č.j.: 9/2018
V Krabčicích dne 6. 4. 2018 celý text

ostatní | 6. 4. 2018 | Autor:

UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN od 23.12.2017 do 2.1.2018

MŠ se otevírá 3.1.2018
Veselé a pohodové Vánoce, hodně zdraví a štěstí do nového roku 2018 Vám přejí děti a zaměstnanci MŠ Krabčice. celý text

ostatní | 18. 12. 2017 | Autor:

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ A TVOŘENÍ DĚTÍ A RODIČŮ SE NEKONÁ

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ A TVOŘENÍ DĚTÍ A RODIČŮ SE 23.11.2017 NEKONÁ Z DŮVODU NEMOCI DĚTÍ. celý text

ostatní | 20. 11. 2017 | Autor:

Výsledky vzdělávání svých dětí v rámci poradenského odpoledne

30.11. 2017 ve čvrtek od 13,00 hod. do 16,00 hod. se mohou rodiče informovat na výsledky vzdělávání svých dětí v rámci poradenského odpoledne. celý text

ostatní | 1. 11. 2017 | Autor: