Menu
ZŠ a MŠ Krabčice

Roční plán akcí MŠ

Roční plán MŠ Krabčice pro rok 2023/2024

ZÁŘÍ 

- Slavnostní zahájení školního roku s dárky pro děti

- Schůzka s rodiči

- Zábavný výlet na sportovní hřiště

- Cvičný evakuační poplach

- Ekologický projekt - "Co se skrývá za bludným kořenem - Kouzelné bylinky"

- Vlastní divadelní scéna - Princezna Rozmařilka

 

ŘÍJEN

- Dýňová strašidýlka - pracovní činnost

- Ekologický projekt -  "Co se skrývá za bludným kořenem - Stromoví skřítci"

 

LISTOPAD

- Památka zesnulých - položení květin na hrob zakladatelek naší MŠ

- Ekologický projekt -  "Co se skrývá za bludným kořenem - Tajemství dřeva"

- Předplavecký výcvik

 

PROSINEC

- Čertoviny v MŠ - nadílka

- Vánoční program pro občany Diakonie a Svět pro seniory s přáníčky

- Vánoční výstava v Diakonii

- Vánoční nadílka v MŠ

- Ekologický projekt - "Co se skrývá za bludným kořenem - Slunko, déšť, plískanice"

- Vánoční prodejní jarmark (7. 12. 2023)

- Předplavecký výcvik

 

LEDEN

- Sněhové tvoření a radovánky na zahradě v MŠ

- Týden nových hraček - ukázky, hry, kamarádství

- Ekologický projekt - "Co se skrývá za bludným kořenem - Kamarádi v  nouzi"

- Předplavecký výcvik

 

ÚNOR

- Beseda s rodiči na téma Školní zralost

- Maškarní bál s rodiči v MŠ

- Ekologický projekt - "Co se skrývá za bludným kořenem -  V bludišti stop"

 

BŘEZEN

- Velikonoční výstava v Diakonii 

- Čtenářský týden s pohádkovou knihou

- Ekologický projekt - "Co se skrývá za bludným kořenem - Zelené vlasy děda Vševěda"

- Den otevřených dveří (7. 3. 2024)

 

DUBEN

- Řípská pouť - koláče - tvoření, bezpečnost, zábava, soutěže

- Slet podřipských čarodějnic

- Ekologický projekt - "Co se skrývá za bludným kořenem - Vodní breberky"

 

 

KVĚTEN 

- 14. 5. 2024 - Zápis do MŠ

- Náslechová hodina v ZŠ - předškolní děti navštíví 1. ročník ZŠ

- Ekologický projekt - "Co se skrývá za bludným kořenem - Sluníčková louka"

- Myslivost - poznávání, zábava, hry, opékání vuřtů

 

ČERVEN

- Den dětí - "Pyžámková párty"

- Školní výlet ve spolupráci s okolními MŠ

- Besídka, rozloučení s předškoláky

 

ČERVENEC, SRPEN

- využití rozlehlé zahrady, letní radovánky a sporty

 

PRŮBĚŽNĚ

- Předplavecký výcvik pro předškolní děti (listopad - leden)

- Fotografování dětí

- Výlety dle nabídek

- Divadelní představení ve vlastní scéně i dle nabídek

- Míčková automasáž

- Cvičení - dětská jóga

- Prodloužené vycházky do přírody

- Sezónní sporty, pohybové hry, tanečky apod.

- Se Sokolem do života - projekt s Českou obcí sokolskou

- Jazykové chvilky

Projekty