Menu
ZŠ a MŠ Krabčice

Informace, pomůcky

 

Sešity na školní rok 2023/2024 (12.59 kB)

Potřeby na výtvarnou a pracovní výchovu 1.- 5. ročník :

nůžky, lepidlo na papír (v tyčince), lepidlo univerzální (Herkules), pracovní podložka na lavici, pracovní oděv (zástěra), hadřík, modelína, vodové barvy, temperové barvy, voskové pastelky, křídy, paleta, štětce (kulaté i ploché - různá šířka),černý fix (centropen), fixy, kelímek na vodu

Potřeby na tělesnou výchovu:

tepláky, mikina, tričko, kraťasy, sportovní obuv na ven – vše podepsané v plátěném sáčku

Ostatní potřeby do školy:

vybavený penál (alespoň dvě tužky č.2, pero – CENTROPEN, pastelky, ořezávátko), obaly na sešity a učebnice, podepsané bačkory = pevná obuv s bílou podrážkou.

Omlouvání nepřítomnosti:

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, zákonný zástupce informuje o této skutečnosti třídního učitele. 

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem neznámých, je zákonný zástupce povinen třídnímu učiteli do 3 dnů sdělit důvod nepřítomnosti osobně nebo telefonicky.

Povinnost omlouvat nepřítomnost nezletilého žáka ukládá zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zákonným zástupcům žáka. Za omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování je tedy plně odpovědný jeho zákonný zástupce – rodič.


Jídelna:
Obědy se odhlašují telefonicky nejpozději do 8 hod. V případě náhlého onemocnění lze oběd vyzvednout ve škole. Platby obědů inkasní platbou, č. ú. 1004914349/0800
Telefonní číslo do jídelny: 733/533 039 (odhlašování obědů)


Školní družina:  ranní provoz : 6:30-7:40, odpolední do 16:00 hod.

 

Sběr (drobný elektroodpad, baterie, tonery)

Projekt „Ovoce a zelenina do škol“,

Projekt „Mléko do škol“ 1 krát týdně

 

Upozornění:

Nedoporučujeme nošení cenných předmětů do školy. Mobilní telefony musí být v budově školy vypnuté a v aktovce. Za případnou ztrátu škola neručí.

Projekty