Obsah

DOPLŇKOVÉ  AKTIVITY  A  ZÁJMOVÉ  ČINNOSTI

LOGOPEDIE

Hravou formou i speciálními metodami procvičujeme tempo řeči, intonaci, dech, slovní projev, gramatickou správnost řeči, artikulační obratnost, sluchové vnímání a rozlišování, zvládání pojmosloví  i dovednosti pro čtení a psaní.

LOUTKOVÉ  DIVADLO

Naše MŠ  se může pochlubit unikátní divadelní scénou se spoustou loutek - marionet.Loutkovými scénkami a pohádkami působíme  v přímém výchovném procesu, posilujeme aktivity, tvořivost, rozvíjení myšlení.

PŘEDPLAVECKÝ  VÝCVIK

 Starší děti se mohou s námi účastnit předplaveckého výcviku.

MÍČKOVÁ  AUTOMASÁŽ

Prostřednictvím tohoto cvičení si děti uvědomují části svého těla. Kontakt kůže s míčkem je příjemným pohlazením a ani větší tlak míčku není bolestivý .

CVIČENÍ PRO RADOST

Odpolední  zájmové cvičení v MŠ formou her, cvičení s náčiním

JÓGOVÁ  CVIČENÍ  A  HRY  PRO RADOST

Jóga působí harmonicky na tělesné, duševní i sociální zdraví dítěte. Vede k vyváženosti, spokojenosti, k protažení a posílení svalů a jejich uvolnění.

BASKETBALOVÉ SPORTOVÁNÍ

Děti vede odborný lektor, sportovec. U dětí je rozvíjen zájem o pohyb, sport a zdravé soutěžení. Děti jsou zvány na akce basketbalového klubu.

ZÁJMOVÉ  VZDĚLÁVÁNÍ  NA PC

Klademe důraz, na to, aby práce na PC byla pro děti jen motivací nebo doplňkem pro další přímé činnosti a aktivity .

Mezi  oblíbené patří barevné omalovánky, vzdělávací pexesa i v anglické verzi, poznávání světadílů s jejich typickými znaky, zvířátka, hry s rozvíjením myšlení a trpělivosti k dosažení obtížnějších verzí.

PROJEKTOVÉ DNY

 • Ekologické projekty
 • Preventivní program jako ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

  SBĚROVÉ   DNY   V MŠ

  Ve spolupráci s rodiči sbíráme PET láhve a papír- prozatím pozastaven

  RECYKLOHRANÍ – ve spolupráci se ZŠ

  Děti mohou přinášet do MŠ drobné elektrospotřebiče, baterie

  SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

  Celoroční projekt pro sportovní všestrannost ve spolupráci s Českou obcí sokolskou pod záštitou MŠMT.