Menu
ZŠ a MŠ Krabčice

Doplňkové aktivity, zájmové činnosti

 

Logopedické chvilky

Hravou formou i speciálními metodami procvičujeme tempo řeči, intonaci, dech, slovní projev, gramatickou správnost řeči, artikulační obratnost, sluchové vnímání a rozlišování, zvládání pojmosloví  i dovednosti pro čtení a psaní.

Loutkové divadlo

Naše MŠ  se může pochlubit unikátní divadelní scénou se spoustou loutek marionet. Loutkovými scénkami a pohádkami působíme  v přímém výchovném procesu, posilujeme aktivity, tvořivost, rozvíjení myšlení.

Předplavecký výcvik

Starší děti se mohou s námi účastnit předplaveckého výcviku.

Míčová automasáž

Prostřednictvím tohoto cvičení si děti uvědomují části svého těla. Kontakt kůže s míčkem je příjemným pohlazením a ani větší tlak míčku není bolestivý .

Cvičení pro radost

Odpolední zájmové cvičení v MŠ formou her, cvičení s náčiním

Projektové dny

Ekologické projekty

Preventivní program jako ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky 

Celoroční projekt pro sportovní všestrannost ve spolupráci s Českou obcí sokolskou pod záštitou MŠMT.

Projekty