Menu
ZŠ a MŠ Krabčice

Probíhá úprava webových stránek.

Doplňkové aktivity, zájmové činnosti

kjhDOPLŇKOVÉ  AKTIVITY 

LOGOPEDICKÉ CHVILKY

Hravou formou i speciálními metodami procvičujeme tempo řeči, intonaci, dech, slovní projev, gramatickou správnost řeči, artikulační obratnost, sluchové vnímání a rozlišování, zvládání pojmosloví  i dovednosti pro čtení a psaní.

LOUTKOVÉ  DIVADLO

Naše MŠ  se může pochlubit unikátní divadelní scénou se spoustou loutek - marionet.Loutkovými scénkami a pohádkami působíme  v přímém výchovném procesu, posilujeme aktivity, tvořivost, rozvíjení myšlení.

PŘEDPLAVECKÝ  VÝCVIK

 Starší děti se mohou s námi účastnit předplaveckého výcviku.

MÍČKOVÁ  AUTOMASÁŽ

Prostřednictvím tohoto cvičení si děti uvědomují části svého těla. Kontakt kůže s míčkem je příjemným pohlazením a ani větší tlak míčku není bolestivý .

CVIČENÍ PRO RADOST

Odpolední zájmové cvičení v MŠ formou her, cvičení s náčiním

PROJEKTOVÉ DNY

  • Ekologické projekty
  • Preventivní program jako ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  • SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

    Celoroční projekt pro sportovní všestrannost ve spolupráci s Českou obcí sokolskou pod záštitou MŠMT.

Projekty