Obsah

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH

Základní školy a Mateřské školy


 

Blíží se začátek školního roku, přípravy na něj vrcholí a nejvíce se do školy určitě těší naši budoucí prvňáčci a pro ně hlavně je tato zpráva. Školní rok začne v úterý 1. 9.  v 8 hodin v budově školy, přítomnost rodičů i dalších rodinných příslušníků není nijak omezena. Na začátku žáky přivítají zástupci z obce, třídní učitelka, dozvíte se všechny potřebné informace k výuce, družině, stravování. První den bude končit cca v 9 hodin. Žáci si v tento den odnesou ze školy všechny učebnice a sešity, tak je dobré mít aktovku. 
Na všechny žáky naší školy se těší kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ🙋‍♀️

 

 

Škola je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec Krabčice a nachází se v obci Krabčice na úpatí bájné hory Říp,na rozhraní Ústeckého a Středočeského kraje.

 

 

Jsme prvostupňovou základní školou malotřídního typu se třemi třídami a spojenými ročníky dle počtu žáků. Maximální kapacita školy je 54 žáků. K naší škole patří také mateřská škola s jednou smíšenou třídou s maximální kapacitou 30 dětí.

Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Menší počet žáků ve třídách umožňuje častější kontakt a okamžitou zpětnou vazbu. Vychováváme žáky k samostatnosti, ohleduplnosti a odpovědnosti za výsledky své práce. Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola v pohodě“.

Součástí školy je prostorná zahrada, kterou žáci využívají k hodinám tělesné výchovy a v teplém počasí zde tráví velké přestávky. Důležitým prvkem výchovného procesu ve škole je školní družina, kde děti tráví hodně volného času. Pro naše žáky nabízíme i dostatek aktivit v zájmových kroužcích. Škola je zapojena do různých aktivit(Ovoce a mléko do škol, McDonalds Cup,Noc sAndersenem, Recyklohraní, Celé Česko čte dětem)a projektu spolufinancovaným Evropskou unií.

 

 

 

Novinky

04.09.2020

Roční plán 2020/2021

Stáhnout Dokumenty ZŠ

09.11.2020

ZŠ - Zájezd na muzikál

Královna Kapeska

Detail Kalendář akcí

06.07.2020

Seznam pomůcek pro 1. třídu

Všechny věci musí mít žák řádně podepsané!

Detail Aktuality

02.07.2020

Krásné prázdniny

Děkujeme všem žákům a rodičům za zvládnutí tohoto “zvláštního” školního roku a přejeme všem krásné prázdniny.

Detail Aktuality

10.03.2020

Muzikál

Muzikál Královna Kapeska v Karlínském divadle je přesunuta na 8.6.2020. Děkujeme za pochopení.

Detail Aktuality

Učební dokumenty:

ŠVP pro základní vzdělávání 

"Škola v pohodě" (1. - 5 . ročník)

Kontakt

Krabčice 86
411 87 Krabčice
Tel.: 416 84 50 18
email: zskrabcice@seznam.cz
IČO: 727 447 91

Zřizovatel

Obec Krabčice
IČO: 00 263 834
Rovné 67, Krabčice 411 87

 

 

RODINNÁ ŠKOLA

Naše základní škola a mateřská škola společně realizují projekt s názvem Rodinná škola,registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010171, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu–školní asistent v mateřské škole, základní škole a školní družině
  • využití ICT ve vzdělávání žáků v základní škole a ve školní družině
  • projektové dny ve školní družině

Hlavními cíli projektujsou zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových kompetencícha zvýšení kvality odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Fotogalerie

25.09.2020

MŠ   -   Hry na lékaře

MŠ - Hry na lékaře

- vedeme děti k péči o své zdraví formou hry - připomínáme časté mytí rukou, časté větrání

Detail

22.09.2020

MŠ   -   Cvičný požární poplach

MŠ - Cvičný požární poplach

- děti, co nejrychleji opustily budovu - doběhly do areálu ZŠ - shlédly praktické ukázky hasičů - samy si mohly prohlédnout hasičskou výstroj

Detail

15.09.2020

Září v družině

Září v družině

.

Detail