Obsah

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH

Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Krabčice

Škola je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec Krabčice a nachází se v obci Krabčice na úpatí bájné hory Říp,na rozhraní Ústeckého a Středočeského kraje.

Jsme prvostupňovou základní školou malotřídního typu se třemi třídami a spojenými ročníky dle počtu žáků. Maximální kapacita školy je 54 žáků. K naší škole patří také mateřská škola s jednou smíšenou třídou s maximální kapacitou 30 dětí.

Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Menší počet žáků ve třídách umožňuje častější kontakt a okamžitou zpětnou vazbu. Vychováváme žáky k samostatnosti, ohleduplnosti a odpovědnosti za výsledky své práce. Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola v pohodě“.

Součástí školy je prostorná zahrada, kterou žáci využívají k hodinám tělesné výchovy a v teplém počasí zde tráví velké přestávky. Důležitým prvkem výchovného procesu ve škole je školní družina, kde děti tráví hodně volného času. Pro naše žáky nabízíme i dostatek aktivit v zájmových kroužcích. Škola je zapojena do různých aktivit(Ovoce a mléko do škol, McDonalds Cup,Noc sAndersenem, Recyklohraní, Celé Česko čte dětem)a projektu spolufinancovaným Evropskou unií.

 

 

 

Novinky

08.01.2021

Distanční výuka

Distanční výuka bude pro žáky 3. a 4. ročníku pokračovat podle rozvrhu až do 28.1.2021. Pokud dojde ke změně, budeme vás informovat.

Detail Aktuality

31.12.2020

Otevření škol po vánočních prázdninách

Informace k znovuotevření škol pro žáky 1., 2. a 5. ročníku Informace k otevření školy od 4.1.2021. Dle vládního nařízení se do škol vrátí k prezenční výuce 1. a 2. ročníky a v případě malotřídních škol s nimi ročníky spojené. Tudíž se naše škola v pondělí otevře pro žáky 1., 2. a 5. ročníku, který je spojený s druhým ročníkem. Pro 3. a 4. ročník bude platit distanční výuka. Ve škole je nařízeno nošení roušek během celého pobytu v budově, proto dejte dětem více roušek. Jídelna bude také v provozu, žáci 1., 2. a 5. ročníku mají automaticky přihlášené obědy, pokud někdo chtít oběd nebude, odhlaste si jej u vedoucí školní jídelny. Družina bude upravena dle hygienických pravidel tak, aby nedocházelo k míchání skupin.

Detail Aktuality

16.12.2020

Vánoční prázdniny

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona. Výuka pro žáky končí tento pátek, 18. 12. 2020. Tento den bude výuka ukončena v 11: 45, žáci si mezi sebou v rámci tříd rozdají dárky, mohou si přinést cukroví, výuka nebude probíhat tradičním způsobem dle rozvrhu. Družina je v tento den bez omezení. Ve volných dnech, tedy 21. a 22. 12., škola neposkytuje stravování. Při dobré epidemiologické situaci se snad vrátí žáci do lavic opět 4. 1. 2021. Přeji všem klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví v novém roce 2021, s pozdravem Mgr. Jana Vaňková.

Detail Aktuality

30.10.2020

Informace k distanční výuce

Detail Dokumenty ZŠ

16.10.2020

Distanční výuka

Od středy 14.10. přešla škola na distanční výuku. Žáci se budou vzdělávat pomocí prostředí Microsoft Temas a budou dostávat práci na doma. Online výuka začne 19. 10. 2020 dle upraveného rozvrhu a potrvá do odvolání.

Detail Aktuality

Učební dokumenty:

ŠVP pro základní vzdělávání 

"Škola v pohodě" (1. - 5 . ročník)

Kontakt

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Krabčice, příspěvková organizace

Krabčice 86
411 87 Krabčice
Tel.: 416 845 018
email: zskrabcice@seznam.cz
IČO: 727 44 791

datová schránka: gqymtb9

Zřizovatel

Obec Krabčice
IČO: 00 263 834
Rovné 67, Krabčice 411 87

 

 

RODINNÁ ŠKOLA

Naše základní škola a mateřská škola společně realizují projekt s názvem Rodinná škola,registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010171, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu–školní asistent v mateřské škole, základní škole a školní družině
  • využití ICT ve vzdělávání žáků v základní škole a ve školní družině
  • projektové dny ve školní družině

Hlavními cíli projektujsou zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových kompetencícha zvýšení kvality odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Fotogalerie

12.01.2021

Hry na sněhu

Hry na sněhu

.

Detail

14.12.2020

MŠ   -   Vánoční nadílka

MŠ - Vánoční nadílka

- čekání na Ježíška - zpívání koled, rozkrojení jablíčka - úžas nad dárky - svačinka, mlsání cukroví - ovocný balíček s omalovánkami na doma

Detail

04.12.2020

MŠ   -   "Čertoviny v MŠ"

MŠ - "Čertoviny v MŠ"

- "Pekelnická pohádka" v našem divadle - pohodová svačinka - práce dětí

Detail