Obsah

 

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH

Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Krabčice

Škola je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec Krabčice a nachází se v obci Krabčice na úpatí bájné hory Říp,na rozhraní Ústeckého a Středočeského kraje.

Jsme prvostupňovou základní školou malotřídního typu se třemi třídami a spojenými ročníky dle počtu žáků. Maximální kapacita školy je 54 žáků. K naší škole patří také mateřská škola s jednou smíšenou třídou s maximální kapacitou 30 dětí.

Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Menší počet žáků ve třídách umožňuje častější kontakt a okamžitou zpětnou vazbu. Vychováváme žáky k samostatnosti, ohleduplnosti a odpovědnosti za výsledky své práce. Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola v pohodě“.

Součástí školy je prostorná zahrada, kterou žáci využívají k hodinám tělesné výchovy a v teplém počasí zde tráví velké přestávky. Důležitým prvkem výchovného procesu ve škole je školní družina, kde děti tráví hodně volného času. Pro naše žáky nabízíme i dostatek aktivit v zájmových kroužcích. Škola je zapojena do různých aktivit(Ovoce a mléko do škol, McDonalds Cup,Noc sAndersenem, Recyklohraní, Celé Česko čte dětem)a projektu spolufinancovaným Evropskou unií.

 

 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23

určen výhradně cizincům, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo speciální dlouhodobé vízum (D/VS/U)

K zápisu potřebujete:

- Potvrzení od lékaře

- Žádost o přijetí na webu školy

- Rodný list dítěte

- Kartičku pojišťovny

 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2022/23

určen výhradně cizincům, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo speciální dlouhodobé vízum (D/VS/U)

 

se uskuteční dne:

 8. 6. 2022 v budově ZŠ na adrese Krabčice 86

Od 12:00-15:00 hod

 

K zápisu potřebujete:

–          žádost o přijetí (na webu školy)

–          vízový štítek nebo razítko v pasu (dítěte a zákonného zástupce)

–          rodný list dítěte, je-li k dispozici

–          kartičku pojišťovny


Odklad školní docházky:

Je potřeba navštívit společně s dítětem Pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP), a to ještě před zápisem do 1.třídy. Pokud máte doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra (SPC), doložte ho u zápisu společně s žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání.

Spádová škola:

Jedná se o základní školu v místě trvalého pobytu dítěte. Tato škola je povinna dítěti umožnit nástup do 1.třídy. Dítě ale může nastoupit i do jiné než spádové školy. Vybraná škola však musí mít dostatečnou kapacitu pro jeho přijetí.

         

             Mgr. Jana Vaňková, ředitelka školy

 

 

31.05.2022

Rozhodnutí o přijetí do MŠ 2022/23

Rozhodnutí o přijetí pro školní rok 2022/23

Detail

29.04.2022

Zápis do 1.ročníku

Přidán seznam přijatých žáků do 1. ročníku

Detail

11.04.2022

Ředitelské volno

21.4.2022

Detail

11.04.2022

Zápis do MŠ

11.5.2022

Detail

11.04.2022

Uzavření MŠ - letní prázdniny

letní prázdniny

Detail

Fotogalerie

MŠ   -   Rozloučení s kamarády z Ukrajiny

MŠ - Rozloučení s kamarády z Ukrajiny

- děti prožívaly šerpování předškoláků - společně přednášely i tančily - užily si mlsání - prohlédly si i školní batoh a pomůcky

MŠ   -   Výlet do ZOO

MŠ - Výlet do ZOO

- děti si užily celodenní výlet společně s MŠ z Libkovic