Obsah

oiuzhg

 

Digitalizace mateřské školy

Naše mateřská škola používá nově mobilní aplikaci

t

 

Odkaz na video návod:    https://www.youtube.com/watch?v=tCFKFLinMss

 


 

Nabídka zájmových kroužků v tomto školním roce

fgfd

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH

Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Krabčice

Škola je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec Krabčice a nachází se v obci Krabčice na úpatí bájné hory Říp,na rozhraní Ústeckého a Středočeského kraje.

Jsme prvostupňovou základní školou malotřídního typu se třemi třídami a spojenými ročníky dle počtu žáků. Maximální kapacita školy je 54 žáků. K naší škole patří také mateřská škola s jednou smíšenou třídou s maximální kapacitou 30 dětí.

Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Menší počet žáků ve třídách umožňuje častější kontakt a okamžitou zpětnou vazbu. Vychováváme žáky k samostatnosti, ohleduplnosti a odpovědnosti za výsledky své práce. Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola v pohodě“.

Součástí školy je prostorná zahrada, kterou žáci využívají k hodinám tělesné výchovy a v teplém počasí zde tráví velké přestávky. Důležitým prvkem výchovného procesu ve škole je školní družina, kde děti tráví hodně volného času. Pro naše žáky nabízíme i dostatek aktivit v zájmových kroužcích. Škola je zapojena do různých aktivit(Ovoce a mléko do škol, McDonalds Cup,Noc sAndersenem, Recyklohraní, Celé Česko čte dětem)a projektu spolufinancovaným Evropskou unií.

 

 

 

Novinky

21.06.2021

Zvýšení úplaty za ŠD

.

Detail Aktuality

05.03.2021

Informace k distanční výuce

Stáhnout Dokumenty ZŠ

Učební dokumenty:

ŠVP pro základní vzdělávání 

"Škola v pohodě" (1. - 5 . ročník)

Kontakt

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Krabčice, příspěvková organizace

Krabčice 86
411 87 Krabčice
Tel.: 416 845 018
email: zskrabcice@seznam.cz
IČO: 727 44 791

datová schránka: gqymtb9

Zřizovatel

Obec Krabčice
IČO: 00 263 834
Rovné 67, Krabčice 411 87

 

 

RODINNÁ ŠKOLA

Naše základní škola a mateřská škola společně realizují projekt s názvem Rodinná škola,registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010171, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu–školní asistent v mateřské škole, základní škole a školní družině
  • využití ICT ve vzdělávání žáků v základní škole a ve školní družině
  • projektové dny ve školní družině

Hlavními cíli projektujsou zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových kompetencícha zvýšení kvality odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Fotogalerie

20.10.2021

MŠ   -   Dýňová strašidýlka

MŠ - Dýňová strašidýlka

- děti vyráběly papírové dýně - vymýšlely mimiku k vyřezávání dýně - hovořily o emocích - pomáhaly při vydlabávání dýní - byly se podívat na dýně svých starších kamarádů v ZŠ

Detail

20.10.2021

MŠ - Studánky víly Rozárky

MŠ - Studánky víly Rozárky

- ekologický projekt - otevření první studánky "Studánka věčné vody" - děti si postavily dráhu pro vodu "cvičení" - poslouchaly zvuky deště,potůčku, moře - zapojily se do pokusů Koloběh vody - plnily pracovní listy - hmatem poznávaly a třídily kameny opracované vodou

Detail

04.10.2021

MŠ   -   hudební pořad

MŠ - hudební pořad

- děti se zapojily zpěvem, tancem, rytmizací, intonací - shlédly divadelní postavy zvířátek

Detail