Obsah

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH

Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Krabčice

Škola je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec Krabčice a nachází se v obci Krabčice na úpatí bájné hory Říp,na rozhraní Ústeckého a Středočeského kraje.

Jsme prvostupňovou základní školou malotřídního typu se třemi třídami a spojenými ročníky dle počtu žáků. Maximální kapacita školy je 54 žáků. K naší škole patří také mateřská škola s jednou smíšenou třídou s maximální kapacitou 30 dětí.

Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Menší počet žáků ve třídách umožňuje častější kontakt a okamžitou zpětnou vazbu. Vychováváme žáky k samostatnosti, ohleduplnosti a odpovědnosti za výsledky své práce. Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola v pohodě“.

Součástí školy je prostorná zahrada, kterou žáci využívají k hodinám tělesné výchovy a v teplém počasí zde tráví velké přestávky. Důležitým prvkem výchovného procesu ve škole je školní družina, kde děti tráví hodně volného času. Pro naše žáky nabízíme i dostatek aktivit v zájmových kroužcích. Škola je zapojena do různých aktivit(Ovoce a mléko do škol, McDonalds Cup,Noc sAndersenem, Recyklohraní, Celé Česko čte dětem)a projektu spolufinancovaným Evropskou unií.

 

 

 

Novinky

26.10.2020 - 30.10.2020

Podzimní prázdniny

Podzimní prodloužené prázdniny - od pondělí 26.10. do pátku 30.10.2020

Detail Kalendář akcí

16.10.2020

Distanční výuka

Od pondělí 19.10. bude výuka probíhat distančně. Žáci budou dostávat úkoly na doma a vzdělávat se on-line pomocí Microsoft Teams prostředí.

Detail Aktuality

13.10.2020

Uzavření ZŠ

Informace

Detail Aktuality

09.10.2020

Nové telefonní číslo

Ve škole máme nové mobilní telefonní číslo:773650681

Detail Aktuality

09.11.2020

ZŠ - Zájezd na muzikál

Královna Kapeska

Detail Kalendář akcí

Učební dokumenty:

ŠVP pro základní vzdělávání 

"Škola v pohodě" (1. - 5 . ročník)

Kontakt

Krabčice 86
411 87 Krabčice
Tel.: 416 84 50 18
email: zskrabcice@seznam.cz
IČO: 727 447 91

Zřizovatel

Obec Krabčice
IČO: 00 263 834
Rovné 67, Krabčice 411 87

 

 

RODINNÁ ŠKOLA

Naše základní škola a mateřská škola společně realizují projekt s názvem Rodinná škola,registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010171, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu–školní asistent v mateřské škole, základní škole a školní družině
  • využití ICT ve vzdělávání žáků v základní škole a ve školní družině
  • projektové dny ve školní družině

Hlavními cíli projektujsou zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových kompetencícha zvýšení kvality odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Fotogalerie

19.10.2020

MŠ   -   "Jak se Křemílek a Vochomůrka radovali z podzimu"

MŠ - "Jak se Křemílek a Vochomůrka radovali z podzimu"

- ekologický projektový den - poslech pohádky - vycházka k lesu (dle počasí) - omalovánky - pracovní listy "Hledej dvojice" - pracovní listy "Jak Křemílek a Vochomůrka vařili šípkový čaj" - výroba dýňového strašidla - taneček při hudbě "Pohádky z mechu a kapradí"

Detail

12.10.2020

Říjen v ŠD

Říjen v ŠD

.

Detail

08.10.2020

MŠ   -   Podzimní tvoření

MŠ - Podzimní tvoření

- aktivní činnosti dětí a zaměstnanců

Detail