Menu
ZŠ a MŠ Krabčice

Školní jídelna

 

Informace ke stravování

V případě nemoci strávníka odhlašujte obědy u vedoucí stravování na telefonním čísle:

tel.: 733 533 039 (možno i SMS )

Základní škola

 1. Ke školnímu stravování se žák přihlásí vyplněním a odevzdáním přihlášky ke stravování.
 2. Odhlásit oběd lze nejdéle do 8,00 hodin téhož dne osobně nebo telefonicky v ZŠ.
 3. Rodiče dětí ve školním stravování mají možnost si první den nemoci dítěte vyzvednout jídlo do jídlonosičů, a to ve výdejně v ZŠ od 11,30 do 12,00 hodin. Nevyzvednutý oběd bude rozdán jako přídavek ostatním žákům.
 4. V případě, že si strávník oběd neodhlásí a nevyzvedne, bude mu naúčtován a je jeho povinností ho zaplatit.

Způsob úhrady

 1. Při platbě inkasem je nutné zřídit na Vašem účtu svolení k inkasu ve prospěch účtu č. 1004914349/0800. Limit svolení k inkasu ponechte 1 000 Kč.
 2. Stravné za září se platí zálohou dopředu a bude vybráno hotově (výše zálohy- školní děti 500 Kč, školkové děti – 700 Kč)
 3. Stravné se strhává z účtu 20. dne aktuálního měsíce.
 4. Povinností rodičů je nahlásit změnu peněžního ústavu, čísla účtu, osobních údajů.

Cena stravného ZŠ

 • strávníci ve věku 6-10 let: 28,- Kč
 • strávníci ve věku 11-14 let: 30,- Kč

Mateřská škola

 1. Ke školnímu stravování se dítě přihlásí vyplněním a odevzdáním přihlášky ke stravování. Pro děti je v době jejich pobytu V MŠ stravování povinné.
 2. Odhlásit stravné lze do 8,00 hodin téhož dne osobně nebo telefonicky. Pokud tak neučiníte strava bude počítána a je povinností ji zaplatit.
 3. Rodiče dětí ve školním stravování mají možnost si první den nemoci dítěte vyzvednout jídlo do jídlonosičů, a to v MŠ - kuchyně od 11,15 do 11,30 hodin . Nevyzvednutý oběd bude rozdán jako přídavek ostatním dětem.

Způsob úhrady

 1. Při platbě inkasem je nutné zřídit na Vašem účtu svolení k inkasu ve prospěch účtu č. 1004914349/0800. Limit svolení k inkasu ponechte 1 000 Kč.
 2. Stravné za září se platí zálohou dopředu a bude vybráno hotově (výše zálohy- školní děti 500 Kč, školkové děti – 700 Kč)
 3. Stravné se strhává z účtu 20. dne aktuálního měsíce.
 4. Povinností rodičů je nahlásit změnu peněžního ústavu, čísla účtu, osobních údajů.

Cena stravy MŠ

strávníci do 6 let
 • dopol. svačina: 10,- Kč
 • oběd: 25,- Kč
 • pití: v ceně
 • odpol. svačina: 10,- Kč
strávníci 7 let (odklad ZŠ)
 • dopol. svačina: 10,- Kč
 • oběd: 28,- Kč
 • pití: v ceně
 • odpol. svačina: 10,- Kč

Školní jídelna

Projekty