Obsah

Školní jídelna

Informace ke stravování

 

V případě nemoci strávníka odhlašujte obědy u vedoucí stravování na tel. č.: 733533039

(možno i SMS ).

Základní škola

  1. Ke školnímu stravování se žák přihlásí vyplněním a odevzdáním přihlášky ke stravování.
  2. Odhlásit oběd lze nejdéle do 8,00 hodin předešlého dne osobně nebo telefonicky v ZŠ.
  3. Rodiče dětí ve školním stravování mají možnost si první den nemoci dítěte vyzvednout jídlo do jídlonosičů, a to ve výdejně v ZŠ od 11,30 do 12,00 hodin. Nevyzvednutý oběd bude rozdán jako přídavek ostatním žákům.
  4. V případě, že si strávník oběd neodhlásí a nevyzvedne, bude mu naúčtován a je jeho povinností ho zaplatit.
  5. Stravné se platí zpětně dle počtu odebraných obědů za měsíc,  a to nejpozději do     15.následujícího měsíce. (Př. Za měsíc září 2013 do 15.října 2013)
Způsob úhrady

převodem z účtu – č.ú. 1004914349/0800

 

Cena obědu

 

pro děti ve věku 7-10 let 23,- Kč
pro děti ve věku 11-15 let 25,- Kč

 


Mateřská škola

  1. Ke školnímu stravování se dítě přihlásí vyplněním a odevzdáním přihlášky ke strvování. Pro děti je v době jejich pobytu V MŠ stravování povinné.
  2. Odhlásit stravné lze do 8,00 hodin téhož dne osobně nebo telefonicky. Pokud tak neučiníte strava bue počítána a je povinností ji zaplatit.
  3. Rodiče dětí ve školním stravování mají možnost si první den nemoci dítěte vyzvednout jídlo do jídlonosičů, a to v MŠ - kuchyně od 11,15 do 11,30 hodin . Nevyzvednutý oběd bude rozdán jako přídavek ostatním dětem.
  4. Stravné se platí zpětně dle počtu odebrané stravy  za měsíc, a to nejpozději do               15. následujícího měsíce. (Př. za měsíc září 2013 do 15.října 2013).
Způsob úhrady

převodem  z účtu č.ú. 1004914349/0800

Cena stravy a pití
pro děti ve věku 3-6 let  
dopol. svačina   7,- Kč
oběd 17,- Kč
pití    3,- Kč
odpol. svačina    7,- Kč
pro děti ve věku 7 - 10 let
dopol. svačina   7,- Kč
oběd 18,- Kč
pití   3,- Kč
odpol. svačina   7,- Kč