Obsah

Školní jídelna

Informace ke stravování

 

V případě nemoci strávníka odhlašujte obědy u vedoucí stravování na telefonním čísle:

                                                            tel.:  733 533 039 (možno i SMS )

Základní škola

 1. Ke školnímu stravování se žák přihlásí vyplněním a odevzdáním přihlášky ke stravování.
 2. Odhlásit oběd lze nejdéle do 8,00 hodin předešlého dne osobně nebo telefonicky v ZŠ.
 3. Rodiče dětí ve školním stravování mají možnost si první den nemoci dítěte vyzvednout jídlo do jídlonosičů, a to ve výdejně v ZŠ od 11,30 do 12,00 hodin. Nevyzvednutý oběd bude rozdán jako přídavek ostatním žákům.
 4. V případě, že si strávník oběd neodhlásí a nevyzvedne, bude mu naúčtován a je jeho povinností ho zaplatit.
Způsob úhrady
 1. Při platbě inkasem je nutné zřídit na Vašem účtu svolení k inkasu ve prospěch účtu č. 1004914349/0800. Limit svolení k inkasu ponechte 1 000 Kč.

 2. Stravné za září se platí zálohou dopředu a bude vybráno hotově (výše zálohy- školní děti 500 Kč, školkové děti – 700 Kč)

 3. Stravné se strhává z účtu 20. dne aktuálního měsíce.

 4. Povinností rodičů je nahlásit změnu peněžního ústavu, čísla účtu, osobních údajů.

Cena obědu

 

pro děti ve věku 7-10 let 23,- Kč
pro děti ve věku 11-15 let 25,- Kč

 


Mateřská škola

 1. Ke školnímu stravování se dítě přihlásí vyplněním a odevzdáním přihlášky ke stravování. Pro děti je v době jejich pobytu V MŠ stravování povinné.
 2. Odhlásit stravné lze do 8,00 hodin téhož dne osobně nebo telefonicky. Pokud tak neučiníte strava bue počítána a je povinností ji zaplatit.
 3. Rodiče dětí ve školním stravování mají možnost si první den nemoci dítěte vyzvednout jídlo do jídlonosičů, a to v MŠ - kuchyně od 11,15 do 11,30 hodin . Nevyzvednutý oběd bude rozdán jako přídavek ostatním dětem.
Způsob úhrady
 1. Při platbě inkasem je nutné zřídit na Vašem účtu svolení k inkasu ve prospěch účtu č. 1004914349/0800. Limit svolení k inkasu ponechte 1 000 Kč.

 2. Stravné za září se platí zálohou dopředu a bude vybráno hotově (výše zálohy- školní děti 500 Kč, školkové děti – 700 Kč)

 3. Stravné se strhává z účtu 20. dne aktuálního měsíce.

 4. Povinností rodičů je nahlásit změnu peněžního ústavu, čísla účtu, osobních údajů.

Cena stravy a pití
pro děti ve věku 3-6 let  
dopol. svačina   7,- Kč
oběd 17,- Kč
pití    3,- Kč
odpol. svačina    7,- Kč
pro děti ve věku 7 - 10 let
dopol. svačina   7,- Kč
oběd 18,- Kč
pití   3,- Kč
odpol. svačina   7,- Kč