Obsah

Novinky

Zprávy

Stávka učitelů

Naše základní i mateřská škola se středeční stávky učitelů nezúčastní.
celý text

ostatní, náš tip | 4. 11. 2019 | Autor:

Výsledky dotazníkového štření

Základní škola celý text

ostatní | 13. 9. 2019 | Autor:

Kroužek keramiky

- rozvržení kroužku celý text

ostatní | 13. 9. 2019 | Autor:

Kroužky 2019/2020

Následující kroužky probíhají od začátkuu října do konce května.
Pokud se žák na kroužek přihlásí, může se odhlásit až následující pololetí.
Žák může být při opakovaném porušení kázně z kroužku vyloučen.

celý text

ostatní | 2. 9. 2019 | Autor:

Začátek školního roku

1. školní den
- vyučování bude 1 vyučovací hodinu (do 8:45)
- žáci se přivítají, seznámí se s rozvrhem hodin, dostanou učebnice, popovídají si o zážitcích z prázdnin...
- školní družina je v provozu (od 6:30 do 16:00)
- obědy jsou - v případě zájmu o oběd, je potřeba se k němu přihlásit do 8:00 u třídní učitelky
2. školní den
- probíhá dle rozvrhu hodin jednotlivých tříd celý text

ostatní | 30. 8. 2019 | Autor:

Odhlašování obědu

V případě nemoci strávníka odhlašujte obědy u vedoucí stravování paní Jitky Maškové na tel.č. 733 533 039. Je možné odhlášení telefonicky i formou SMS.
V případě, že si oběd neodhlásíte, bude vám naúčtován. celý text

ostatní | 17. 10. 2018 | Autor:

Opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti žáků a dospělých ve škole

V souladu s pokyny Ministerstva školství vydávám s platností od 11. 2. 2015 následující opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti žáků a dospělých ve škole. celý text

ostatní | 18. 8. 2018 | Autor: Mgr. Jana Doležalová

ŠKOLA V POHODĚ

Naše základní škola realizuje projekt s názvem ŠKOLA V POHODĚ, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001194, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. celý text

ostatní | 18. 8. 2018 | Autor:

Naše škola se zúčastnila projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM

Naše škola se zúčastnila projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM. celý text

ostatní | 18. 8. 2018 | Autor: