Menu
ZŠ a MŠ Krabčice

Informace pro rodiče

kjh

VZDĚLÁVÁNÍ  V MŠ - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  S NÁZVEM „PODŘIPÁNCI“

  Kontakt do MŠ: 416 845 019

 Režim dne:

  • Pro předškoláky je příchod  vždy do 8 hodin, jinak možnost možnost individuální dohody.
  • Vyzvedávání dětí je nejlepší v těchto časech: po obědě 12:00 – 12:15, po odpočinku od 14:30 do 16:00.
  • 6:00-9:30- spontánní a řízené činnostI (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní hudební, výtvarné, atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi,  pohybové aktivity
  • 8:30-9:00- hygiena, svačina       
  • 9:30-11:30- pobyt venku
  • 11:30-12:15- hygiena, oběd, příprava na odpočinek dětí
  • 12:15-14:00- odpočinek dětí dle individuální potřeby
  • 14:00-14:30- hygiena, odpolední svačina
  • 14:30-16:00- spontánní a skupinové hry, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti

ČÁSTKA ÚPLATY JE 400,- Kč na příslušný kalendářní měsíc. 

  • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce na číslo účtu:  1004914349/0800. V době letních prázdnin a uzavření MŠ je úplata snížena na polovinu, tedy 200 Kč.

Omlouvání dětí:

Pokud je to možné, omlouvejte děti v aplikaci Twigsee, popř. na telefon MŠ. Děti v posledním roce předškolního vzdělávání mají povinné vzdělávání a tudíž je zákonní zástupci musí omlouvat dle dohody s paní učitelkou.

Zdravotní stav dětí:

Projeví-li se onemocnění dítěte během dne, informuje učitelka neprodleně zákonné zástupce.

Distanční vzdělávání:

MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (např. mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí. MŠ má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Co je potřeba do MŠ?

Oblečení do třídy, na pobyt venku (dle počasí), oblečení na spaní, popř. náhradní oblečení.

 

Projekty