Obsah

Informace pro rodiče

 


Příchod do MŠ

 • Vždy do 8,00 hod.
 • Výjimečné případy si předem dohodnout ( lékař...)
 • Rodič pomáhá se zouváním dítěte – bačkory jsou na červené poličce
 • Do šatny se vstupuje vždy bez bot – děti i rodiče
 • V šatně není učitelka , ale rodič pomáhá se svlékáním dítěte
 • Své věci by si dítě mělo poznat
 • V přihrádce na oblečení je v zadní části v sáčku náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko , elesťáky)
 • NA POBYT VENKU – VŽDY věci na převlečení – tepláky, kraťasy
 • Na věšáku má bundu, popř.mikinu
 • V přihrádce nesmí být jídlo ani pití, žádné hračky
 • Dveře do třídy budou zavřené
 • Své dítě převlečené předáte ve třídě paní učitelce . Pokud není momentálně ve třídě, mohou vyřizovat telefonní vzkaz jiných rodičů nebo hovořit s dětmi a proto buďte trpěliví a vyčkejte, dítě nestačí dát jen za dveře, je třeba nahlásit  odchod z MŠ, ten může být před obědem tj. v 11,15 hod., po obědě tj. ve 12,00 – 12,15 hod., po odpočinku od 14,30 do 16, 00 hod. UPOZORŇUJI : provoz je od 6,15 do 16,00 hod.    NE  DŘÍVE  ANI  POZDĚJI !!!
 • Rodiče opouští budovu i zahradu MŠ z důvodu bezpečnosti
 • Nikdo se bez vědomí personálu nesmí pohybovat v prostorách MŠ ani zahrady
 • Schůzky, rozhovory, nahlížení si můžete předem dohodnout
 • předáváte naprosto čisté a v čistém oblečeni –kontrolujte přihrádkypečlivě skládejte oblečení – k tomu vedeme i my vaše děti, v botníku může být i balíček – věci polité, počůrané aj.
 • Děti předáváte naprosto zdravé . Učitelky - provádí zdravotní filtr + čistota oblečení + osobní hygiena, CIVILAZČNÍ PROBLÉM  -  VŠI  - VYVĚSÍME NA NÁSTĚNKU – DENNĚ PROHLÍŽEJTE DĚTI- POKUD OBJEVÍTE VŠI NAHLASTE V MŠ. Do MŠ mají docházet pouze děti, které nejeví známky onemocnění. Učitelka může během dne kontaktovat rodiče, pokud se v průběhu dne objeví známky onemocnění. Rodič je povinen si dítě vyzvednout . Učitelka nemusí převzít dítě pokud jste již den předemupozorněni na zdravotní problémy dítěte a nebo je viditelně vidí ráno při předávání dítěte. 
 • Předávání dítěte- pouze těm, které jste napsali do zmocnění , během roku lze dopisovat

Hra, svačina, řízená činnost, pobyt venku

 • Probíhá během dopoledne- i venku – projektové dny – divadla- hudební projekty-MPP – ekologické projekty – spolupráce s rodiči – povolání
 • Svačinu si děti sami dávají na talířek ,pití si nalévají předškoláci, mladší děti mají hrnek nalitý, dětem náleží stejná svačina i když něco nejedí,
 • Děti jsou vedeny k samostatnosti u jídla – jíst lžíci, pít z hrnku a skleničky , napustit si a nalít pití ( dětem s rozkrájením, vyškrábáním pomáhají dospělí)
 • Samostatná sebeobsluha –oblékat a svlékat se ,obouvat a zouvat se, učitelka pouze pomáhá
 • WC i hygiena – umět si říci, samostatně používat WC, děti utíráme, sami se musí mýt se a utřít
 • WC splachují pouze dospělí – DĚTI NE !!!

Oběd, odchod domů

 • před obědem tj. v 11,15 hod.
 • po obědě tj. ve 12,00 – 12,15 hod., 
 • MŠ se otevírá až jsou děti najedené – NEZVOŇTE !!! – děti pak nejedí
 • Paní učitelka vám dítě předá v šatně
 • Dítě se obléká a obouvá již ve vaší přítomnosti
 • Opouštíte budovu i zahradu
 • Areál zahrady je pouze pro potřeby dětí během provozu MŠ
 • NENÍ PRO VOLNÉ HRY SOUROZENCŮ NEBO CIZÍCH KOLEM JDOUCÍCH DĚTÍ

Odpočinek

 • Děti odpočívají v patře do 14,00 hodin
 • Pyžamka nebo noční košilky dáváme rodičům na vyprání  1x za 14 dní v pátek, dle přání lze i dříve
 • Čistá pyžama – vždy označená dejte v pondělí na kryt radiátoru v šatně, paní školnice je odnáší dětem na lehátko. PANÍ  UČITELKY  NEBUDOU  PROHLEDÁVAT  PŘIHRÁTKY,  TAŠKY NEBO  BATŮŽKY !!!
 • Pokud se dítě počůrádostávají rodiče lůžkoviny na vyprání domů,  rovněž i přikrývku pokud je často promočená.
 • Děti přijaté do MŠ musejí zvládat svlékání, oblékání a obouvání bačkor i botiček. Oblečení se snaží obrátit z rubu na líc s dopomocí učitelky. Ta dítěti pomáhá s drobnými knoflíčky zapínáním na zádech, vázáním kliček a celkovou úpravou zevnějšku.
 • K odpočinku si děti současně s pyžamkem mohou přinést maličkého plyšáka . Ten zůstává na ložnici, děti si ho mohou vyměnit na konci týdne. NENÍ MOŽNÉ KAŽDÝ DEN CHODIT, NOSIT SI PO SCHODECH JINÉHO PLYŠÁKA.

Svačina, odpolední činnost, odchod domů

 • MŠ se otevře nejdříve ve 14,30 hodin – MŮŽETE SI ZAZVONIT
 • Děti svačí
 • Probíhá část zájmových činností , procvičování a opakování, dokončení výrobků

 

Milá maminko, milý tatínku! ZATÍM VÍTÁME VÁS!

V průběhu měsíce září bude v MŠ schůzka s rodiči , kde budou upřesněny informace o chodu MŠ. Vyslechneme Vaše návrhy, připomínky a dotazy.

 • Brzy přivítáme i vaše dítě v mateřské škole.
 • Náš cíl je společný výchova a vzdělávání zdravého a spokojeného dítěte.
 • Abychom tohoto cíle dosáhli – neobejdeme se bez vaší spolupráce.

PRVNÍ DNY A TÝDNY

 • Znamenají pro dítě, které bylo dosud v domácí péči, značnou změnu v jeho dosavadním  životě.
 • Každé dítě se nepřizpůsobí této změně stejně.
 • Některé děti se rychle spřátelí s novým prostředím i s učitelkami.
 • Jiné jsou v prvních dnech smutné, špatně usínají, málo jedí, jsou brzy unavené a snáze onemocnějí.
 • V takovém případě však velmi záleží na klidném jednání rodičů i na tom jak přizpůsobí dosavadní denní režim dítěte programu v mateřské škole.
 • Mateřská škola proto zavedla při nástupu dítěte adaptační režim, který je časově přizpůsoben každému dítěti individuálně tzv. „zvykání“ – adaptace trvá týden až 14 dní ,
 • V MŠ se předpokládávětší samostatnost při jídle – najíst se lžicí, vydržet sedět při jídle     u stolu, pít samostatně z hrnečku.  Při mytí  používat mýdlo, utírat se do ručníku, ovládat pákovou baterii. Používat samostatně záchod –s utíráním zadečku pomáhá učitelka.  Při  oblékání – poznat si své oblečení – mít je označené, oblékat a svlékat se  s dopomocí učitelky,obouvat a zouvat se samo – učitelka zaváže kličky. Používat samostatně kapesník a vysmrkat se.
 • Je třeba přizpůsobit oblečení dítěte všem potřebám denního režimu/oblečení do třídy – triko,zástěrku, legíny,punčocháče, tepláky,  na vycházku tepláky, kraťasy, oteplovačky a rukavice – dle počasí / počítat s tím, že se dítě ušpiní / i odpolednímu odpočinku –pyžamo, ale i schopnostem a dovednostem dítěte / knoflíky, šněrování bot, pásky, aj./ Důležité je mít bačkory ( pantofle jsou nevhodné) a náhradní spodní prádlo, ponožky, tepláky, tričko
VŠECHNY VĚCI DÍTĚTE JE TŘEBA MÍT OZNAČENÉ  !!!
 • Přejdeme mnoha nepříjemnostem, budeme-li předem vědět co nejvíce o dosavadním  vývoji a zvyklostech Vašeho dítěte.

KAŽDÉ RÁNO

 • Doprovázejte své dítě až do MŠ, převlékněte si ho, předejte učitelce .
 • Informujte ráno učitelku o chování dítěte doma, zejména o jakýchkoli odchylkách / nechutenství,řídká stolice, zvýšená teplota/
 • Onemocní-li nakažlivou chorobou někdo jiný ve vaší rodině, ohlaste to také v MŠ.
 • Objevíte-li sami doma jakoukoli vyrážku nebo zjistíte-li zvýšenou teplotu, nepokoušejte se dítě do MŠ „propašovat“.
 • Ohrozíte ostatní děti ,ale především zdraví vlastního dítěte
 • Projeví-li se teplota nebo jiné příznaky onemocnění během dne, musí se matka uvolnit ze zaměstnání a jít s dítětem k lékaři.

DOSTATEK ČASU K ZOTAVENÍ

 • Nenaléhejte na lékaře, aby vaše dítě vrátilo do MŠ předčasně. Někdy vůli dvěma dnům zameškáte v práci později delší dobu, nehledě na poškození dítěte dalším onemocněním a zavlečením nákazy do MŠ.

DOSTATEK ČASU PRO DÍTĚ

 • Je to nejdražší, co mu můžete poskytnout.
 • Neprodlužujte proto zbytečně pobyt v MŠ, která mu nemůže nahradit citový vztah k rodičům.
 • Je dobré / pokud je to možné/ vyzvedávat dítě po obědě
 • MŠ je jen doplňkem výchovné a vzdělávací peče v rodině.

A JEŠTĚ O NĚCO VÁS PROSÍME – NAJDĚTE SI ČAS

 • Pro dohodu s námi o společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte.
 • Nebojte se otevřeně projevit pracovnicím MŠ své pochyby, přání, nebo stížnosti.
 • Většině nesrovnalostí se dá předejít včasnou domluvou.
 • O MŠ mluvte s dítětem doma hezky, nestrašte ho např. ve školce budeš muset, děti se ti budou smát atd.
ŘEKLI JSME SI NA ZAČÁTKU, ŽE NÁŠ CÍL JE SPOLEČNÝ, SPOLEČNÁ BY MĚLA BÝT I NAŠE CESTA K NĚMU.

 

Na Vaše dítě i na dobrou spolupráci s Vámi se těší Kolektiv zaměstnanců MŠ Krabčice.

 


 

VZDĚLÁVÁNÍ  V MŠ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  S NÁZVEM -  „PODŘIPÁNCI“

 

 • Je zpracován do měsíčních témat a dále do týdenních podtémat i s dostatečným prostorem pro opakování a procvičování

   

 • Zařadili jsme pro děti výuku na základě přímého prožitku, formou pokusů

   

 • Vzděláváme děti formou hry  tak, abychom připravili děti k vstupu dětí do 1. ročníku ZŠ.

   

 • Respektujeme vždy individualitu dítěte, věkové zvláštnosti.

   

   

  REŽIM  DNE

   

  6,15     -        9,30    hod.           spontánní a řízené činnosti

                                                       (námětové ,konstruktivní, didaktické, pracovní  

                                                        hudební, výtvarné, atd.), individuální,

                                                        skupinová i frontální práce s dětmi,

                                                        pohybové aktivity

   8,30     -       9,00    hod.           hygiena,svačina       

   9,30     -     11,30    hod.            pobyt venku

  11,30     -    12,15    hod.           hygiena  - oběd , příprava na odpočinek dětí

  12,15     -    14,00     hod.          odpočinek dětí dle individuální potřeby

  14,00     -    14,30     hod.           hygiena, odpolední svačina

  14,30     -    16,00     hod.           spontánní a skupinové hry, pokračování

                                                         v započatých dopoledních aktivitách,

                                                         individuální plánované činnosti

   

   

ZÁKLADNÍ ČÁSTKA ÚPLATY 

- 300,- Kč  na příslušný kalendářní měsíc za předškolní vzdělávání

 • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce -  hotově u předem určené učitelky

 

 

Základní informace k provozu  MŠ

PROVOZ  MŠ    -   8,00   -   16,00 HODIN

V 6,15 hod.         -     se MŠ otevírá   -   začátek provozu

V 8,00 hod.         -     se MŠ uzamyká   –   na dveřích je zvonek

Ve  12,00 hod.    -    odchází děti po obědě

Ve 14,30 hod.     -   odchází děti po odpoledním odpočinku

V 16,00 hod.       -    MŠ se zavírá   -   konec provozu

V měsíci červenci a srpnu je provoz MŠ přerušen na dobu 6 ti týdnů.

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů omezit nebo přerušit i v jiném období . Tuto informaci zveřejní ředitelka neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

PŘEDÁVÁNÍ   DĚTÍ

Zákonní zástupci předávají dítě zaměstnanci MŠ – nestačí dítě do MŠ - botárny nebo šatny jen doprovodit.

Zaměstnanci MŠ vydávají děti pouze osobám pověřeným  -  jen na základě písemného pověření zákonnými zástupci dítěte.

OMLOUVÁNÍ  DĚTÍ

Osobně nebo telefonicky den předem nebo nejpozději do 8. hodiny ranní.

Povinná předškolní docházka – písemné omluvenky v notýsku

ZDRAVOTNÍ  STAV  DĚTÍ

MŠ má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19. Tutu povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Do MŠ patří děti zcela zdravé.

Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout

Projeví-li se onemocnění dítěte během dne, informuje učitelka neprodleně zákonné zástupce dítěte a ti jsou povinni si dítě  neprodleně odvést z MŠ.

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (např. mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí. MŠ má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny. Děti MŠ, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mají povinnost se distančně vzdělávat. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomni ve škole.

CO  DÍTĚ  POTŘEBUJE  DO  MŠ

Všechno oblečení včetně obuvi  je třeba mít označené.

DO TŘÍDY   -   tričko nebo nátělník, punčocháče, tepláky nebo legíny, popř.

                        zástěrky, klasické přezůvky -  uzavřené bačkory

NA  POBYT  VENKU  -  oteplovačky, tepláky, kraťasy, sukýnku, aj.

                                        vhodnou obuv dle počasí

K ODPOČINKU    -   pyžamo nebo noční košili

NÁHRADNÍ PRÁDLO   -  v sáčku – spodní prádlo, tričko, punčocháče, ponožky