Menu
ZŠ a MŠ Krabčice

Školní družina

logo

 

 

 

Informace pro rodiče žáků navštěvujících školní družinu

Provoz ranní družiny je od 6:30 do 7:40 (příchod do 7:25)

Provoz školní družiny začíná v 11:45 a končí v 16:00 hod.

Doba od 13:30 do 14:30 je určena pro zájmovou činnost.

Vzhledem k organizaci činnostem jsou doporučeny termíny pro odchod ze ŠD takto:

Od ukončení vyučování  do 13:30  a násedně od 14:30 do 16:00.

Žáci přichází do ŠD ihned po ukončení vyučování a od této chvíle za ně zodpovídá vychovatelka.

Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

Žák může být uvolněn i před stanovenou dobou odchodu, pouze však na písemnou žádost zákonného zástupce, nebo při osobním vyzvednutí

Na telefonické žádosti NEBUDE brán zřetel!

Žák nebude uvolněn ze ŠD cizí osobě, pokud o to zákonný zástupce PÍSEMNĚ nepožádá.

Za pobyt žáka ve školní družině se platí 300,-Kč na pololetí, splatnost je vždy do 20. prvního měsíce v pololetí. (do 20.9. – I.pololetí a do 20.2. – II.pololetí)

Umístění do školní družiny není nárokové, rozhoduje o něm ředitel školy.

Školní rok 2021/2022

Celoroční družinová hra: Pohádkový rok

Tento školní rok nás budou v družině provázet pohádky.

Děti sbírají razítka, ta vyměňují za pohádkové postavy a na konci roku je čeká odměna.

po

Školní družina

Projekty