Menu
ZŠ a MŠ Krabčice

Školní družina

 

Informace pro rodiče žáků navštěvujících školní družinu

Provoz ranní družiny je od 6:30 do 7:40 (příchod do 7:25)

Provoz školní družiny začíná v 11:45 a končí v 16:00 hod.

Doba od 13:30 do 14:30 je určena pro zájmovou činnost.

Vzhledem k organizaci činnostem jsou doporučeny termíny pro odchod ze ŠD takto:

Od ukončení vyučování  do 13:30  a následně od 14:30 do 16:00.

Žáci přichází do ŠD ihned po ukončení vyučování a od této chvíle za ně zodpovídá vychovatelka.

Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

Žák může být uvolněn i před stanovenou dobou odchodu, pouze však na písemnou žádost zákonného zástupce, nebo při osobním vyzvednutí

Na telefonické žádosti NEBUDE brán zřetel!

Žák nebude uvolněn ze ŠD cizí osobě, pokud o to zákonný zástupce PÍSEMNĚ nepožádá.

Za pobyt žáka ve školní družině se platí 400,-Kč na pololetí u vychovatelky. Splatnost je vždy do 20. prvního měsíce v pololetí. (do 20.9. – I.pololetí a do 20.2. – II.pololetí)

Umístění do školní družiny není nárokové, rozhoduje o něm ředitelka školy.

 

 

Školní družina

Projekty