Obsah

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5odst. 1 a 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Krabčice, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Krabčice

IČO: 00 263 834

Rovné 67, Krabčice 411 87

 

3. Organizační struktura

Základní  škola

Mateřská škola

Školní družina

Školní jídelna

Školní jídelna - výdejna

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola

Krabčie 86

41187

Mateřská škola

Krabčie 87 

41187

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobí návštěvu

Základní škola

Krabčice 86

41187

Mateřská škola

Krabčice 87

41187

 

4.3 Úřední hodiny

Pondělí - Pátek (září - červen)
8:00 - 13:00 hod.

 

4.4 Telefonní čísla

Základní škola: 416 84 50 18

Mateřská škola: 416 84 50 19

Školní jídelna: 733 533 039 

 

4.6 Adresa internetové stránky

 

 

4.7 Adresa e-podatelny

Adresa datové schránky: e-podatelna@skolakrabcice.cz

 

4.8 Další elektronické adresy


zs@skolakrabcice.cz  

ms@skolakrabcice.cz

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1004914349/0800

 

6. IČ

727 447 91

 

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací plán ZŠ

Školní vzdělávací plán MŠ

Školní vzdělávcí plán ŠD

 

 

8.2 Rozpočet

Bude doplněno.

 

9. Žádosti o informace

Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.

 

11. Opravné prostředky

Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.

 

12. Formuláře

Bude doplněno

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního úřadu na portálu veřejné správy

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákonč. 563/2004 Sb.
Zákonč. 500/2004 Sb.
Zákonč. 250/2000 Sb.
Vyhláškač. 48/2005 Sb.
Vyhláškač. 74/2005 Sb.

Vyhláškač. 107/2005 Sb.

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

 

16. Licennční smlouvy

V současné době nejsou pro Základní školu a Mateřskou školu T. G. Masaryka Krabčice, příspěvková organizace poskytuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2017 - 2018