Menu
ZŠ a MŠ Krabčice

Povinné informace

vcxPovinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5odst. 1 a 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Krabčice, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Krabčice

IČO: 00 263 834

Rovné 67, Krabčice 411 87

Základní účel zřízení - předškolní a školní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

Zřizovací listina

 

3. Organizační struktura

Základní  škola

Mateřská škola

Školní družina

Školní jídelna

Školní jídelna - výdejna

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola

Krabčice 86

41187

Mateřská škola

Krabčie 87 

41187

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobí návštěvu

Základní škola

Krabčice 86

41187

Mateřská škola

Krabčice 87

41187

 

4.3 Úřední hodiny

Pondělí - Pátek (září - červen)
8:00 - 13:00 hod

 

4.4 Telefonní čísla

Základní škola: 416 84 50 18

Mateřská škola: 416 84 50 19

Školní jídelna: 733 533 039 

 

4.6 Adresa internetové stránky

https://www.skolakrabcice.cz

 

4.7 Adresa e-podatelny

Adresa datové schránky: reditelna@skolakrabcice.cz

4.8 Další elektronické adresy

zskrabcice@seznam.cz

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1004914349/0800

 

6. IČO

727 44 791

 

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací plán ZŠ  - k nahlédnutí v budově ZŠ

Školní vzdělávací plán MŠ - k nahlédnutí v budově MŠ

Školní vzdělávací plán ŠD

 

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet (11.62 kB)

 

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: e-podatelna@skolakrabcice.cz 
Prostřednictvím datové schránky (IDDS) gqymtb9
Podání písemně na adresu sídla organizace                    
Poštou: Základní škola T. G. Masaryka Krabčice, příspěvková organizace
               Krabčice 86
               411 87 Krabčice
Osobně – v sídle organizace 

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

 

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

12. Formuláře

Formuláře týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou k dispozici u ředitelky ZŠ a MŠ.

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního úřadu na portálu veřejné správy

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy


Zákon č. 561/2004 Sb.


Zákon č. 563/2004 Sb.


Zákon č. 500/2004 Sb.


Zákon č. 250/2000 Sb.


Vyhláška č. 48/2005 Sb.


Vyhláška č. 74/2005 Sb.

 

Vyhláškač. 107/2005 Sb.

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyl stanoven.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebyl stanoven.

 

16. Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro Základní školu a Mateřskou školu T. G. Masaryka Krabčice, příspěvková organizace poskytuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (297.77 kB)

Výroční zpráva (583.63 kB)

 

 

Projekty