Obsah

Novinky


MŠ Krabčice bude v době letních prázdnin uzavřena

 

od         7.7.2020     do     9.8.2020

MŠ se otevírá 10.8.2020

Uzavření bylo projednáno s Obcí krabčice

 

 


 

Vážení zákonní zástupci,

pokud se epidemoilogická situace nezmění v souvislosti s onemocněním COVID-19

otevíráme MŠ

25.5. 2020

 

Informace o obnovení provozu MŠ

 a jejích podmínkách

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

 

Do rizikové skupiny patří dítě, které

 • osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže nebo
 • pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

DOPORUČUJEME - DÁVEJTE K NÁM DĚTI, JEN KDYŽ JE TO  NUTNÉ

 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte s tímto vědomím.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Při prvním vstupu do MŠ

Předkládá zákonný zástupce dítěte tato prohlášení

 1. Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 2. Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Doprovod dítěte

 • Nevstupuje do budovy školy
 • Předá dítě  po změření bezkontaktním teploměrem zaměstnanci MŠ
 • Předá dítě v oblečení na zahradu, kde bude plněna většina aktivit
 • Současně předá v podepsané tašce oblečení do MŠ

Děti

 • Děti se přezují a převléknou
 • Ihned si musí každý důkladně (20 – 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem pod dohledem zaměstnance MŠ

Organizace pohybu osob před školou

 • Dodržování minimalizace shromažďování osob
 • Dodržování odstupů 2 metry (mimo doprovodu dítěte- členů společné domácnosti)

 

Aktivity v MŠ

 • Organizuje učitelka z větší části venku, ale jen v areálu MŠ

REŽIM DNE – lze dle situace upravit

6,15   -     8,30          hry na stanovištích, skupiny se prostřídají

8,30   -     9,00          hygiena, svačina

9,00   -   11,30          aktivity na zahradě MŠ – hudební, tělovýchovné, matematické,                    

                                                                                rozumové,  jazykové, výtvarné,          

                                                                                pracovní, volnočasové

                                                                                na stanovištích, skupiny se prostřídají       

11,30   -   12,00        hygiena, oběd

12,00   -   12,15        odchod dětí po obědě

12,15   -   13,30        odpočinek, klidové činnosti

13,30   -   14,00        hygiena, svačina

14,00   -   16,00        aktivity na zahradě MŠ, na stanovištích, skupiny se prostřídají

 

 

Podezření na možné příznaky COVID-19

 

Zaměstnanec si nepřevezme dítě:

 • Se zvýšenou teplotou
 • Kašlem
 • Jiným příznakem akutní infekce dýchacích cest

 

 

Pokud učitelka zjistí u dítěte některý z těchto příznaků:

 • Dítě umístí mimo dosah ostatních dětí
 • Kontaktuje zákonného zástupce k okamžitému vyzvednutí dítěte
 • Informuje spádovou hygienickou stanici
 • Ostatní děti umístí do jiné místnosti, změní se jejich aktivity na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte

 

 

Pokud se objeví příznaky u zaměstnance MŠ v průběhu práce:

 • Školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaném odstupu
 • Děti jsou umístěny do jiné místnosti, změní se jejich aktivity na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy

 

 

Kalendář akcí

Archiv akcí

Omezit výpis akcí na


Datum konání: calendar calendar

první předchozí
ze 2
poslední

1. 6. 2020 začátek od 06:15
Místo konání: Místní hřbitov
- soutěže, vědomostní aktivity, pohyb na koloběžkách
- při pěkném počasí na zahradě
- odměny dopravními prvky celý text

4. 5. 2020 začátek od 09:00
Místo konání: Mateřská škola Krabčice
- koná se bez přítomnosti dětí
- v předem rezervovaném čase
- vezměte s sebou vyplněné formuláře,které jsou ke stažení na stránkách školy
celý text

20. 3. 2020 začátek od 15:00
Místo konání: Mateřská škola Krabčice
- ekologický projekt celý text

17. 3. 2020 začátek od 07:30
Místo konání: Karlínské divadlo
- jen pro předškolní děti, které pojedou se ZŠ
- muzikál v Karlínském divadle v Praze
- vybíráme 340,- Kč
- bližší informace upřesníme celý text

9. 3. 2020 - 13. 3. 2020 začátek od 06:15
Místo konání: Mateřská škola Krabčice
-děti si mohou přinášet vlastní oblíbené, obrázkové,
naučné, pohádkové knihy i časopisy celý text

25. 2. 2020 začátek od 09:30
Místo konání: Mateřská škola Krabčice
- plnění Minimálního preventivního programu
- představení ve vlastní divadelní scéně celý text

19. 2. 2020 začátek od 06:15
Místo konání: Mateřská škola Krabčice
- děti v maskách
- zábava, soutěže a hry
- tombola celý text

18. 2. 2020 začátek od 16:00
Místo konání: Mateřská škola Krabčice
- téma školní zralosti
- hodnocení vzdělávání dětí
- diskuse k zápisu do 1. ročníku ZŠ Krabčice celý text

12. 2. 2020 začátek od 09:00
Místo konání: Mateřská škola Krabčice
- naivní divadlo v MŠ
- vstup i dopravu zaplatíme ze sběru celý text

3. 2. 2020 začátek od 10:30
Místo konání: Mateřská škola Krabčice
- seznámení s další profesí
- spolupráce s maminkou p.Serinkovou
- aktivní zapojení dětí do zdobení svého dortíčku celý text

29. 1. 2020 začátek od 06:15
Místo konání: Mateřská škola Krabčice
- soutěže o putovní pohár
- dle počasí - možná změna termínu celý text

24. 1. 2020 začátek od 07:30
Místo konání: Plavecký bazén
- pro předškolní děti celý text

22. 1. 2020 začátek od 06:15
Místo konání: Mateřská škola Krabčice
´- ekologický projekt o zimní přírodě celý text

17. 1. 2020 začátek od 07:30
Místo konání: Plavecký bazén
- pro předškolní děti celý text

16. 1. 2020 začátek od 09:00
Místo konání: Mateřská škola Krabčice
- spolupráce s rodiči, s p.Vůčkovou
- seznámení s profesí zdravotní sestry
- péče o své zdraví
- umět moci druhému nebo zavolat pomoc
celý text

10. 1. 2020 začátek od 07:30
Místo konání: Plavecký bazén
- pro předškolní děti celý text

23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 začátek od 06:15
Místo konání: Mateřská škola Krabčice
- MŠ uzavřena celý text

20. 12. 2019 začátek od 07:30
Místo konání: Plavecký bazén
- pro předškolní děti celý text

16. 12. 2019 začátek od 09:30
Místo konání: Mateřská škola Krabčice
- program s paní Šerákovou celý text

13. 12. 2019 začátek od 07:30
Místo konání: Plavecký bazén
- pro předškolní děti celý text

10. 12. 2019 začátek od 09:00
Místo konání: Mateřská škola Krabčice
- nadílka, koledy
- občerstvení celý text

9. 12. 2019 začátek od 09:30
Místo konání: Diakonie
- vystoupení dětí celý text

6. 12. 2019 začátek od 07:30
Místo konání: Plavecký bazén
- pro předškolní děti celý text

5. 12. 2019 začátek od 09:30
Místo konání: Mateřská škola Krabčice
- nadílka v MŠ celý text

3. 12. 2019 začátek od 15:00
Místo konání: Mateřská škola Krabčice
- zdobení textilních zástěrek
- malování vánočních zápichů
- vystoupení dětí
- posezení s občerstvením celý text

3. 12. 2019 - 4. 12. 2019 začátek od 13:03
Místo konání: Mateřská škola Krabčice
- PET láhve sešlapané
- papír i kartony svázané nebo v Krabicích celý text

1. 12. 2019 začátek od 15:50
Místo konání: Obecní úřad
- sraz 15,50 hodin před Obecním úřadem
- krátké vystoupení dětí celý text

29. 11. 2019 začátek od 08:00
Místo konání: Plavecký bazén
- výuka plavání formou her pro děti 5-6 leté
- děti budou mít s sebou v podepsané igelitové tašce
(podepsané plavky a ručník, koupací čepici s křestním
jménem na čele)
- MŠ zajistí mýdlo, svačinu a pitný režim
celý text

28. 11. 2019 začátek od 15:00
Místo konání: Mateřská škola Krabčice
- dle zájmu rodičů
- individuální podání výsledků o vzdělávání a chování dětí
- další možná doporučení rodičům celý text

27. 11. 2019 začátek od 09:00
Místo konání: Diakonie
- děti přednesou pásmo básní a písní
- prohlídka výrobků našich spoluobčanů
- vedení dětí k lásce a úctě ke stáří celý text

první předchozí
ze 2
poslední