Obsah

ŠKOLA V POHODĚ

Typ: ostatní
Naše základní škola realizuje projekt s názvem ŠKOLA V POHODĚ, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001194, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

EU

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.

Projekt je zaměřen na:
  • personální podporu ZŠ – školní asistent pro základní školu po dobu jednoho roku;
  • profesní rozvoj pedagogů ZŠ - další vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, inkluze;
  • extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ – Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ.

Hlavním cílem projektu na ZŠ je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.


Vytvořeno: 18. 8. 2018
Poslední aktualizace: 29. 8. 2018 10:47
Autor: