Obsah

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23

určen výhradně cizincům, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo speciální dlouhodobé vízum (D/VS/U)

K zápisu potřebujete:

- Potvrzení od lékaře

- Žádost o přijetí na webu školy

- Rodný list dítěte

- Kartičku pojišťovny

 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2022/23

určen výhradně cizincům, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo speciální dlouhodobé vízum (D/VS/U)

 

se uskuteční dne:

 8. 6. 2022 v budově ZŠ na adrese Krabčice 86

Od 12:00-15:00 hod

 

K zápisu potřebujete:

–          žádost o přijetí (na webu školy)

–          vízový štítek nebo razítko v pasu (dítěte a zákonného zástupce)

–          rodný list dítěte, je-li k dispozici

–          kartičku pojišťovny


Odklad školní docházky:

Je potřeba navštívit společně s dítětem Pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP), a to ještě před zápisem do 1.třídy. Pokud máte doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra (SPC), doložte ho u zápisu společně s žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání.

Spádová škola:

Jedná se o základní školu v místě trvalého pobytu dítěte. Tato škola je povinna dítěti umožnit nástup do 1.třídy. Dítě ale může nastoupit i do jiné než spádové školy. Vybraná škola však musí mít dostatečnou kapacitu pro jeho přijetí.

         

                                                                                                     Mgr. Jana Vaňková, ředitelka školy