Obsah

Informace pro rodiče a žáky Základní školy v Krabčicích 2020/21
 Potřeby na výtvarnou a pracovní výchovu :
nůžky, lepidlo na papír (v tyčince), lepidlo univerzální (herkules), pracovní podložka na lavici, pracovní oděv (zástěra), hadřík, modelína, vodové barvy, temperové barvy, voskové pastelky, paleta, štětce (různá šířka), kelímek na vodu

Potřeby na tělesnou výchovu:

tepláky, mikina, tričko, kraťasy, sportovní obuv na ven – vše v plátěném sáčku

Ostatní potřeby do školy:

vybavený penál (alespoň dvě tužky, pero – CENTROPEN, fixy, pastelky), obaly na sešity a učebnice, desky na písmenka a číslice - jen 1. roč., podepsané bačkory = pevná obuv s bílou podrážkou. Všechny své věci a potřeby musí mít žák podepsané. Doporučujeme mít v tašce roušku (COVID-19).
 
 Omlouvání nepřítomnosti:

 Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, předloží třídnímu učiteli předem žádost zákonného zástupce o uvolnění;  na jeden den může rozhodnout o uvolnění třídní učitel, na dobu delší rozhoduje o uvolnění ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem neznámých, je zákonný zástupce povinen třídnímu učiteli do 3 dnů sdělit důvod nepřítomnosti osobně nebo telefonicky.
Jídelna:
Obědy se odhlašují telefonicky nejpozději do 8 hod. V případě náhlého onemocnění lze oběd vyzvednout ve škole. Platby obědů inkasní platbou, č. ú. 1004914349/0800
Telefonní číslo do jídelny: 733 / 533 039 (odhlašování obědů)
Školní družina:  ranní provoz : 6:30-7:40, odpolední do 16:00 hod.

Sběr (drobný elektroodpad, baterie, tonery)

Po dohodě s paní školnicí.

Projekt „Ovoce a zelenina do škol“, Projekt „Mléko do škol“ 1 krát týdně

Upozornění:
Nedoporučujeme nošení cenných předmětů do školy. Mobilní telefony musí být v budově školy vypnuté a v aktovce. Za případnou ztrátu škola neručí.

Stránky školy: www.skolakrabcice.cz    

Telefon: 416/845018