Menu
ZŠ a MŠ Krabčice

Důležité informace

jhgfdf

Pomůcky pro žáky do 1. ročníku: 

  • Penál s pastelkami, gumou, nůžkami, obyčejné tužky č. 2 - 3x
  • Stíratelná tabulka Mája + 2 popisovače (fixy)
  • Čtverečkovaný sešit č. 5110
  • Anilinové barvy
  • Tempery
  • Štětce - 2 ploché + 2 kulaté
  • Kufřík na výtvarné potřeby (podepsaný)
  • Sáček na tělocvik, boty na ven, tepláky,tričko, mikina - vše podepsané

Všichni žáci:

Potřeby na výtvarnou a pracovní výchovu :

nůžky, lepidlo na papír (v tyčince), lepidlo univerzální (herkules), pracovní podložka na lavici, pracovní oděv (zástěra), hadřík, modelína, vodové barvy, temperové barvy, voskové pastelky, paleta, štětce (kulaté i ploché - různá šířka), kelímek na vodu, ořezávátko

Potřeby na tělesnou výchovu:

tepláky, mikina, tričko, kraťasy, sportovní obuv na ven – vše podepsané v plátěném sáčku

Ostatní potřeby do školy:

vybavený penál (alespoň dvě tužky č.2, pero – CENTROPEN, pastelky, ořezávátko), obaly na sešity a učebnice, podepsané bačkory = pevná obuv s bílou podrážkou.

Všechny své věci a potřeby musí mít žák podepsané.

Doporučujeme mít v tašce roušku (COVID-19).

Omlouvání nepřítomnosti:

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, zákonný zástupce informuje o této skutečnosti třídního učitele. 

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem neznámých, je zákonný zástupce povinen třídnímu učiteli do 3 dnů sdělit důvod nepřítomnosti osobně nebo telefonicky.

Povinnost omlouvat nepřítomnost nezletilého žáka ukládá zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zákonným zástupcům žáka. Za omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování je tedy plně odpovědný jeho zákonný zástupce – rodič.


Jídelna:
Obědy se odhlašují telefonicky nejpozději do 8 hod. V případě náhlého onemocnění lze oběd vyzvednout ve škole. Platby obědů inkasní platbou, č. ú. 1004914349/0800
Telefonní číslo do jídelny: 733 / 533 039 (odhlašování obědů)
Školní družina:  ranní provoz : 6:30-7:40, odpolední do 16:00 hod.

Sběr (drobný elektroodpad, baterie, tonery)

Projekt „Ovoce a zelenina do škol“,

Projekt „Mléko do škol“ 1 krát týdně

Upozornění:

Nedoporučujeme nošení cenných předmětů do školy. Mobilní telefony musí být v budově školy vypnuté a v aktovce. Za případnou ztrátu škola neručí.

Projekty