Obsah

jhgfdf

Pomůcky pro žáky do 1. ročníku: 

Penál s pastelkami, gumou, nůžkami, obyčejné tužky č.2 - 3x

Desky na písmena

Stíratelná tabulka Mája + 2 popisovače (fixy)

Čtverečkovaný sešit č.5110

Anilinové barvy

Tempery

Štětce - 2 ploché + 2 kulaté

Kufřík na výtvarné potřeby ( podepsaný)

Sáček na tělocvik, boty na ven, tepláky,tričko, mikina - vše podepsané

Všichni žáci:


Potřeby na výtvarnou a pracovní výchovu :
nůžky, lepidlo na papír (v tyčince), lepidlo univerzální (herkules), pracovní podložka na lavici, pracovní oděv (zástěra), hadřík, modelína, vodové barvy, temperové barvy, voskové pastelky, paleta, štětce (kulaté i ploché - různá šířka), kelímek na vodu, ořezávátko

Potřeby na tělesnou výchovu:

tepláky, mikina, tričko, kraťasy, sportovní obuv na ven – vše podepsané v plátěném sáčku

Ostatní potřeby do školy:

vybavený penál (alespoň dvě tužky č.2, pero – CENTROPEN, pastelky, ořezávátko), obaly na sešity a učebnice, podepsané bačkory = pevná obuv s bílou podrážkou.

Všechny své věci a potřeby musí mít žák podepsané.

Doporučujeme mít v tašce roušku (COVID-19).
 


Omlouvání nepřítomnosti:

 Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, předloží třídnímu učiteli předem žádost zákonného zástupce o uvolnění;  na jeden den může rozhodnout o uvolnění třídní učitel, na dobu delší rozhoduje o uvolnění ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem neznámých, je zákonný zástupce povinen třídnímu učiteli do 3 dnů sdělit důvod nepřítomnosti osobně nebo telefonicky.
Jídelna:
Obědy se odhlašují telefonicky nejpozději do 8 hod. V případě náhlého onemocnění lze oběd vyzvednout ve škole. Platby obědů inkasní platbou, č. ú. 1004914349/0800
Telefonní číslo do jídelny: 733 / 533 039 (odhlašování obědů)
Školní družina:  ranní provoz : 6:30-7:40, odpolední do 16:00 hod.

Sběr (drobný elektroodpad, baterie, tonery)


Projekt „Ovoce a zelenina do škol“,

Projekt „Mléko do škol“ 1 krát týdně

Upozornění:
Nedoporučujeme nošení cenných předmětů do školy. Mobilní telefony musí být v budově školy vypnuté a v aktovce. Za případnou ztrátu škola neručí.