Menu
ZŠ a MŠ Krabčice

Provoz školy

 

Provoz MŠ: 6:00 - 16:00

 

Režim dne dětí

6:00 - 9:30

  • spontánní a řízené činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, výtvarné, atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity

8:30 - 9:00

  • hygiena, svačina

9:30 - 11:30

  • pobyt venku

11:30 - 12:15

  • hygiena - oběd , příprava na odpočinek dětí

12:15 - 14:00

  • odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity

14:00 - 14:30

  • hygiena, odpolední svačina

14:00 - 16:00

  • spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti

Projekty