Menu
ZŠ a MŠ Krabčice

Probíhá úprava webových stránek.

Provoz školy

kjhProvoz MŠ:

Mateřská škola je v provozu:

  • OD 6,15 DO 16,00 HODIN                           

 

Režim dne dětí:

6,15 –     9,30 hod.

spontánní a řízené činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, výtvarné, atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity

8,30 –     9,00 hod.

hygiena, svačina

9,30 –   11,30 hod.

pobyt venku

11,30 – 12,15 hod.

hygiena - oběd , příprava na odpočinek dětí

12,15 – 14,00 hod.

odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity

14,00 – 14,30 hod.

hygiena, odpolední svačina

14,00 – 16,00 hod.

spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti

   

Projekty