Obsah

ŠKOLA V POHODĚ

Typ: ostatní
Naše mateřská škola realizuje projekt s názvem ŠKOLA V POHODĚ, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001194, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

EU

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.

Projekt je zaměřen na:
  • personální podporu MŠ – školní asistent pro mateřskou školu po dobu jednoho roku;
  • profesní rozvoj pedagogů MŠ - vzdělávání předškolních pedagogů zaměřené na čtenářskou pregramotnost;
  • získávání a předávání zkušeností našich pedagogů prostřednictvím tematicky zaměřených návštěv na jiných školách;
  • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči žáků MŠ.

Hlavním cílem projektu v MŠ je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován EU.


Vytvořeno: 22. 8. 2018
Poslední aktualizace: 22. 8. 2018 14:12
Autor: