Obsah

Rozhodnutí o přijetí do MŠ 2022/23

Typ: ostatní
Rozhodnutí o přijetí pro školní rok 2022/23

Hromadné zveřejnění rozhodnutí o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání

od školního roku 2022/2023

                Ředitelka Základní školy a mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Krabčice, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

 - vyhovuje žádosti o přijetí do předškolního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Krabčice, příspěvkové organizaci od školního roku 2022/2023 u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

Registrační číslo dítěte                                                                                            Rozhodnutí

  1. Přijat/a
  2. Přijat/a
  3. Přijat/a
  4. Přijat/a
  5. Přijat/a
  6. Přijat/a
  7. Přijat/a
  8. Přijat/a

Dvouleté děti budou přijímány v průběhu školního roku dle data narození v případě volného místa. První možnost by měla být již v říjnu. Zákonné zástupce budeme kontaktovat telefonicky.

Odůvodnění:

Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

 Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Krabčice, příspěvkové organizace ke krajskému úřadu Ústeckého kraje.

 

 Datum zveřejnění rozhodnutí: 31. 5. 2022

                                                                                                                  Mgr. Jana Vaňková

                                                                                                                             ředitelka


Vytvořeno: 31. 5. 2022
Poslední aktualizace: 31. 5. 2022 10:48
Autor: