Obsah

Výlet k myslivcům

- děti si pochutnávaly na opečených vuřtech
- děkujeme panu Šindelářovi za připravený program
- dětem vyprávěl o lesních zvířatech, o druzích stromů
s ukázkou listů i plodů
- děti si prohlédly preparovaná zvířata, ukázky potravy
pro zvěř v zimě, zbraně k lovu zvěře
- děti objevily truhlu s