Obsah

MŠ - Velikonoční výstava v Diakonii

- Děkujeme paní A.Beranové a obyvatelům Diakonie
Krabčice za vřelé přivítání a velikonoční dárečky pro děti i MŠ Krabčice
- děti svým "Jarním pásmem" zahájily velikonoční výstavu
- sledovaly výrobu panenky ze šustí u p. Šustrové
- prohlédly si výrobky obyvatelů