Obsah

MŠ - Velikonoce v MŠ

- děti přály "Veselé Velikonoce" všem větším institucím v obci
- chlapci přednesli svou "hodovačku"
- paní kuchařky upekly pro děti velikonoční beránky
- domů si nesly přání pro rodiče i sladkou odměnu