Obsah

MŠ - Ukázka basketbalového cvičení

- přivítání se s trenéry
- zapojení se do her
- zdravá soutěživost
- reakce na povely
- využití tělocvičného náčiní