Obsah

MŠ - Pyramida zdraví

- poslech příběhu zdravé Evičky, nemocného Péti
- jmenovaly potraviny
- vytvářely zdravý a nezdravý talíř
- plnily pracovní listy
- čas byl i na pochutiny