Obsah

MŠ - Požární poplach

- školkou zaznělo cvičné "HOŘÍ"
- s dětmi i paní kuchařkami jsme co nejrychleji opustili budovu
- děti shlédly vynášení osob z budovy ZŠ, jejich ošetření, hasení hořícího oleje
- vyzkoušely si helmy, proudnice, dlahy