Obsah

MŠ - "Podzimní princezny a rytíři"

- pozorování přírody
- sběr listí, plodů, semen
- podzimní dopis od rytířů a princezen
- stavění domečků z přírodnin
- pracovní listy "Podzimní listí a Kdo je navíc"
- zdobení princeznovských korunek a rytířských mečů