Obsah

MŠ - "Jak naučit vajíčko plavat"

- děti sledovaly a vyzkoušely si pokus x omyl
- reagovaly na otázky "Co se asi stane, když.."