Obsah

MŠ - Cvičný požární poplach

- děti, co nejrychleji opustily budovu
- doběhly do areálu ZŠ
- shlédly praktické ukázky hasičů
- samy si mohly prohlédnout hasičskou výstroj