Obsah

MŠ - Čert-Mikuláš-Anděl

- děkujeme p.učitelce L.Ježkové a dětem 5.ročníku ZŠ Krabčice za spolupráci a vytvořenou atmosféru pro naše děti
- děkujeme p. vedoucí a p.kuchařce ŠJ za nadílku
- děti přednášely, zpívaly